Foto: Mostphotos

Flickor har erbjudits vaccination mot HPV inom ramen för det nationella allmänna vaccinationsprogrammet sedan 2010. Syftet med vaccinationen har varit att skydda mot livmoderhalscancer.

Sedan dess har HPV-infektioner kunnat kopplas till en rad andra cancerformer som drabbar män. Därför har Folkhälsomyndigheten föreslagit att även pojkar ska erbjudas vaccin. I höstas beslutade regeringen avsätta pengar så att vaccinationerna skulle kunna införas hösten 2020.

Men som Läkartidningen tidigare berättat har WHO:s expertgrupp för vaccinationsfrågor nu uppmanat alla länder att tillfälligt stoppa vaccinering av pojkar. Orsaken är brist på vaccin som kan leda till att vissa länder får svårt att fortsätta med sina vaccinationsprogram. Eftersom flickor får störst skydd ska de enligt WHO prioriteras. 

Då kunde Folkhälsomyndigheten inte svara på hur uppmaningen påverkar planerna på utökad vaccination i Sverige. Men efter att riksdagen nu gett grönt ljus för pengarna i budgeten, skriver myndigheten på sin hemsida att arbetet med att införa vaccinationer för pojkar fortsätter.

– Det är bra att WHO har satt upp målet om att utrota livmoderhalscancer och arbetar för vaccintillgång globalt. Vi följer utvecklingen och arbetet med att möta bristsituationen, men i nuläget påverkas inte planerna om vaccination för pojkar i Sverige, säger Adam Roth, enhetschef på Folkhälsomyndigheten, i ett pressmeddelande.

Planen är att pojkar födda 2009 och senare ska erbjudas HPV-vaccination från och med höstterminen 2020. Folkhälsomyndigheten bedömer att det kan bidra till att ytterligare 120–130 cancerfall förebyggs varje år.

När HPV-vaccination för flickor startade 2010 erbjöd regionerna även »catch-up-vaccination« till äldre flickor. När det gäller äldre pojkar bedömer Folkhälsomyndigheten dock att motsvarande erbjudande skulle ha begränsad effekt, bland annat eftersom de redan har ett visst skydd genom att spridningen av HPV har minskat de senaste tio åren.

Läs mer:

WHO vill tillfälligt stoppa HPV-vaccin till pojkar

HPV-vaccin till pojkar i höstbudgeten

HPV-vaccin till pojkar i Blekinge dröjer