Disc är ett redskap för beteendebedömning, där den engelska förkortningen står för Dominance, Influence, Steadiness och Conscientiousness. Modellen utvecklades i USA runt mitten av 1900-talet, men har på senare år blivit vanlig vid exempelvis anställningsprocesser och i utbildningar för att se olika personlighetstyper. Det finns numer även andra modeller som är liknande eller bygger på Disc, såsom Everything Disc eller Insights Discovery. 

Men Disc har också fått mycket kritik för att vara ovetenskaplig. Trots det ingår modellen i utbildningar som regioner i Sverige har köpt in. Det visar en granskning som podden Sinnessjukt har gjort. Ofta har utbildningarna köpts från företaget Move management och riktat sig till exempelvis ST-läkare och handledare.

– Marknadsföring kan de och de paketerar det här jättesnyggt. Men om man skulle granska det ur vetenskapliga glasögon fallerar det jättesnabbt, säger psykologiprofessorn Magnus Lindwall i podden, och tillägger att han tycker att det är slöseri med skattepengar.

Podden har gått igenom alla fakturor som skickats från företaget Move management till regionerna under 2019. Och den granskningen visar att fyra regioner sammantaget har spenderat drygt 11 miljoner kronor på utbildningar som innehåller Disc-modellen.

  • Västra Götalandsregionen: 4,8 miljoner kronor 
  • Region Halland: 2,2 miljoner kronor 
  • Region Västernorrland: 550 000 kronor 
  • Region Östergötland: 3,5 miljoner kronor  

Därtill har regionerna betalat kursdeltagarna lön under kurstiden. För läkarnas del handlar det ofta om sex till nio arbetsdagar.

En av de dyrare kurserna från Move management kallas ST Liv och är en ledarskapsutbildning för ST-läkare. Kursen kostar 17 900 kronor plus nästan 9 000 i kost och logi per person. Enligt företaget ligger Disc-analysen till »grund för stora delar av kursens innehåll«. Det är också något som flera läkare som Sinnessjukt varit i kontakt med ska ha intygat.

ST Liv har fått en certifiering av Lipus, Läkarnas institut för professionell utveckling i sjukvården, ett företag som ägs av Läkarförbundet. 

– Vi granskar och certifierar kursbeskrivningen utifrån de kvalitetskriterier som är framtagna av professionen. Men vi granskar inte på plats. Det är en basal form av kvalitetsgranskning, säger vd Anna Nyzell till Läkartidningen.

Lipus har inte bedömt att det finns någon vetenskaplig evidens bakom Disc, utan man har i stället gått på att det är beprövad erfarenhet.

– Tittar man på Disc-modellen så är den en beprövad modell inom bland annat hälso- och sjukvården. Men vi välkomnar den här typen av debatt om beprövad erfarenhet och ökade krav på vetenskaplig evidens inom utbildning och sjukvård, säger Anna Nyzell.

En Lipus-certifiering är giltig till kurstillfället, en kurs kan också certifieras för flera kurstillfällen under ett år. Företagen som håller i kurserna måste alltså ansöka på nytt vid nästa kurstillfälle.

Efter tidigare kritik som framkommit gällande Disc-modellen, håller Anna Nyzell öppet för att Lipus tänker om i framtiden.

– Vi är medvetna om kritiken. Nu har vi diskuterat utifrån kritiken som framkommit och kommer att se över fortsatta kurser som använder sig av den här typen av modeller och anpassa vår certifiering utifrån rådande diskussionsklimat och praxis inom sjukvården.

Sinnessjukts webbplats finns podden samt flera dokument, bland annat ett brev från Move management, där företaget förklarar sin modell.

Sedan denna text publicerats har Move management svarat på kritiken.