Tidigare har landets regioner haft rätt att utfärda särskilda förordnanden för personer utan läkarlegitimation. Ett särskilt förordnande krävs för anställning som AT-läkare eller för icke legitimerade läkare som vikarierar.

Som Läkartidningen tidigare berättat ändrades detta dock efter en dom i kammarrätten tidigare i år. Efter den stod det klart att det endast är Socialstyrelsen som får ge dessa särskilda förordnanden. Det innebär att regionerna sedan i maj har varit tvungna att ansöka hos Socialstyrelsen när en icke legitimerad läkare ska anställas.

Regeringen gav Socialstyrelsen extra pengar för att klara uppgiften. Sedan konsekvensen av domen blev känd har regeringen arbetat för en lagändring i patientsäkerhetslagen, som ger regionerna rätt att utfärda särskilda förordnanden.

Läkarförbundet har givit regeringens förslag tummen upp, liksom resten av remissinsatserna. Förbundet anser att det vore en »tillfredställande ordning« att regioner återfår möjligheten att själva förordna icke legitimerade läkare.

Nu har ännu ett steg på vägen mot en lagändring tagits. I en proposition – som i huvudsak överensstämmer med det ursprungliga förslaget – föreslår regeringen en ändring av patientsäkerhetslagen, som återställer den gamla ordningen.  

Först var regeringens ambition att ändringarna skulle träda i kraft redan vid årsskiftet, men nu har datumet skjutits fram till i mars 2020.

Läs mer:

Läkarförbundet vill att regionerna utfärdar AT-förordnande

Regeringen vill ändra lagen för AT-förordnanden

Klart: Beslut om AT-läkartjänster måste tas av Socialstyrelsen

Socialstyrelsen överklagar dom om vem som får ge särskilt förordnande

Kammarrätten: Socialstyrelsens föreskrift om förordnande för AT-läkare är olaglig