Det är Ekot som rapporterar att regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett nationellt kunskapsstöd till vården senast i slutet av juni 2021. Detta efter att myndigheten redan för ett år sedan påtalat behovet av detta.

Hittills har det saknats nationell vägledning på området och i dag har regionerna olika rutiner.

Som Läkartidningen berättat håller Svensk förening för obstetrik och gynekologi, SFOG, just nu på att ta fram råd till vården kring induktion av förlossning vid överburenhet.

Bakgrunden är den svenska studien Swepis, som tittade närmare på om det är säkrare för mor och barn om förlossningen sätts i gång i vecka 41 i stället för i vecka 42. 

Studien – som gjort stort avtryck – avbröts i förtid efter att sex barn i gruppen där man avvaktat dött, men inget i gruppen där förlossningen sattes i gång i vecka 41. I samband med att studien publicerades i sin helhet i BMJ i slutet av november, skrev forskarna själva också om resultaten här i Läkartidningen.

Ett förslag till råd ska presenteras på SFOG:s verksamhetsmöte i slutet av januari, för förankring.

Socialminister Lena Hallengren (S) tycker att det behövs även ett nationellt kunskapsstöd, eftersom det blir mer omfattande.

– När det gäller dödföddhet är det inte bara en fråga om så kallad överburenhet, det vill säga att man går över vecka 40, utan det finns andra riskfaktorer som gör att barn dör i livmodern, säger hon till Ekot.