– Risken är att om man inte är på, är man borta ganska snabbt, sa näringsminister Ibrahim Baylan (S) när regeringen på torsdagen presenterade sin nationella strategi för life science.

Det gjorde han tillsammans med de socialdemokratiska kollegorna socialminister Lena Hallengren och minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans. Trion kunde också sägas symbolisera regeringens ambition att samla näringsliv, sjukvård och akademi och på så sätt stärka samordningen inom life science. 

Syftet är att stärka Sveriges konkurrenskraft på området och möta flera av de utmaningar som svensk hälso- och sjukvård står inför. Den nationella samordnaren Jenni Nordborg har därför tagit fram en nationell strategi för life science i Sverige.

Där står bland annat att hälso- och vårddata ska nyttiggöras mer för forskning och innovation. Regeringen tycker att regioner och kommuner behöver bättre förutsättningar att dela patientdata mellan vårdgivare. Regeringen menar också att användningen av registerdata ska öka inom forskning och innovation, och att biobanker ska kunna nyttjas bättre. 

Forskning och innovation ska också integreras mer i vården och det ska finnas goda möjligheter att kombinera kliniskt arbete med forskning. Regeringen vill även att fler kliniska studier ska göras tillsammans med näringslivet i Sverige. Men för att Sverige ska kunna konkurrera om studier, krävs en »infrastruktur som medger snabb introduktion i kliniskt bruk och effektiv utvärdering av diagnostik och behandlingsresultat«, skriver regeringen i sin strategi. 

Den nationella strategin uppmärksammar också att hälso- och sjukvården går alltmer mot skräddarsydda behandlingar, det som kallas precisionsmedicin. Och det är något man vill ta fasta på och säkerställa att vården har förutsättningar för. 

– Sverige ska vara ett föregångsland i implementering av precisionsmedicin i vården, sa socialminister Lena Hallengren.

Strategin finns på regeringens webbplats.

 

Läs även:

Läkemedelsföretagen satsar mer pengar på samarbeten med vården

Vården inte självklara valet för alla läkare

Företrädare för Biobank Sverige på DN Debatt: »Färdigt förslag finns till ny biobankslag. Nu är det hög tid att lagstifta« 

Snabbare datautlämning med hjälp av ett nytt centrum i Stockholm

Rapport: Oroväckande minskning av nya läkemedelsprövningar

Allt färre forskarutbildade läkare