Vid en inspektion på Södertälje sjukhus i januari 2017 konstaterade Arbetsmiljöverket att toaletter och duschutrymmen var för trånga på flera avdelningar. Myndigheten förbjöd arbete i utrymmena och hotade med ett vite på 5 miljoner kronor.

Södertälje sjukhus överklagade beslutet, men överklagandet avslogs.

Sedan dess har sjukhuset flyttat in i nya lokaler. Men en uppföljande inspektion har visat att det fortfarande bedrivs arbete i de gamla lokalerna med trånga duschutrymmen. Därför har Arbetsmiljöverket nu ansökt om att förvaltningsrätten ska döma ut vitet på 5 miljoner kronor, rapporterar P4 Södertälje.

Christophe Pedroletti, vd för Södertälje sjukhus, säger att problemen som finns i sjukhusets gamla byggnader kommer att åtgärdas nästa år.

–Jag beklagar att alla ombyggnationer har tagit den tid som det har tagit. Jag räknar med att vi under 2020 kommer ha åtgärdat allt det som Arbetsmiljöverket har tagit upp, säger han till radion.