Jonas Andersson (L). Foto: Peter Wahlström

Tidigare i veckan berättade Läkartidningen om att Västra Götalands läkarförening riktade kritik mot utformningen av den fastläkarsatsning som ska genomföras i region nästa år.

Reformen går ut på att de vårdcentraler som kan erbjuda 70 procent av sina patienter en fast namngiven läkare ska få en extra ersättning.

Tanken är att specialister i allmänmedicin, geriatrik, barn- och ungdomsmedicin samt ST-läkare ska kunna vara fasta läkare.

Läkarföreningen var bland annat kritisk till en förändring av det ursprungsförslag som presenterades i september. Förändringen innebär att alla ST-läkare i allmänmedicin ska kunna ta ansvar som fast läkarkontakt med listade patienter.

Från början var tanken att det endast skulle gälla ST-läkare som går sista året på utbildningen. 

Läkarföreningen befarade att förändringen skulle kunna innebära att ST-läkare redan från första dagen kunde bli ansvariga för uppemot 1 200 patienter, vilket föreningen ansåg som orimligt. 

I onsdags beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen att godkänna en tillämpningsanvisning, vilket innebär att förändringen kring ST-läkare står fast.

Jonas Andersson (L), ordförande för hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götaland, uppger för Läkartidningen att ursprungsförslaget ändrades efter att det inkommit reaktioner från flera håll.

– Det blev väldigt många reaktioner, både att ST-läkare inte borde få lista patienter alls, till att ST-läkare borde lista från första början. Då bad vi vår förvaltning ta kontakt med relevanta grupper, studierektorer, Sylf och vårdgivarna för att inhämta synpunkter. De kom tillbaka med förslaget att det är rimligt att ST-läkare har en lista redan från början, men inte med mer än halva antalet patienter jämfört med de intervall vi satt i övrigt, säger han.

Jonas Andersson är väl medveten om att läkarföreningen i de fackliga förhandlingarna inte var nöjd med det nya förslaget. 

– Men vi sa »okej, låt oss testa detta och så får vi vinna erfarenheter om det är det bra eller dåligt«. En klok vårdgivare gör naturligtvis en individuell bedömning om just den här ST-läkaren är lämpad att ha 500 eller 1 000 patienter på sin lista.

I den nu beslutade tillämpningsanvisningen står att en ST-läkare i allmänmedicin kan ta ansvar som fast läkarkontakt för mellan 300 och 1 200 patienter. Det finns också en skrivning om att listan för ST-läkare ska vara mindre från början, men sedan utökas i samråd med handledare och verksamhetschef. Även detta kritiserades av läkarföreningen som menade att formuleringen var allt för vag.

Jonas Andersson säger att han kan förstå att det finns en oro från läkarföreningens sida.

– Samtidigt har den här frågan varit låst under väldigt många år. Nu gör vi ett konkret försök att lösa upp knutarna genom den här stimulansersättningen, under förutsättning att man antar det här arbetssättet med en bestämd lista. Det är klart att allt inte är genomtänkt i minsta detalj, men låt oss vinna erfarenheter och se vad vi kan göra för att ta steg framåt, och inte stå kvar och stampa som vi gjort i 25–30 år.

Läs mer:

Läkarförening kritisk till fastläkarreform i Västra Götaland