Våren 2019 fick tjänstemännen i Sörmland uppdraget att ta fram en genomförandeplan för listningstak i den egendrivna primärvården. Nu är den klar och antagen av regionstyrelsen. 2024 ska taket finnas på alla regionens egna vårdcentraler.

– Den ena anledningen är för att öka kontinuiteten för patienten. Den andra är att vi vet att det är bra ur ett personalperspektiv för att rekrytera och behålla personal, säger Jonas Lindeberg som är regionråd (Vård för pengarna) med särskilt ansvar för hälso- och sjukvård, tillika läkare.

I korthet innebär planen att:

  • ett listningstak på 1 500 patienter per färdig specialist i allmänmedicin införs som dimensioneringsmått för vårdcentralen.
  • ST-läkare på sista året får ett tak på 800.
  • andra utbildningsläkare får ett tak på 200 patienter.

Distriktsläkarföreningen i Sörmland är positiv till genomförandeplanen.

– Vi är jätteglada att man kommit så här långt och välkomnar det på alla sätt och vis. Och vi tycker att den första meningen i genomförandeplanen är precis som vi har önskat – 1 500 patienter som dimensioneringsmått för vårdcentralen per specialist, säger Hanna Sundström, ledamot i DLF Sörmland.

»Dimensioneringsmått« innebär att listningstaket främst ska ses som ett sätt att beräkna vårdcentralens tak, inte den enskilde läkarens, eftersom patienters vårdtyngd kan variera mycket. 

En listning mot namngiven läkare har annars varit Läkarförbundets önskan när det gäller framtidens primärvård i Sverige. Men i praktiken kommer patienterna i Sörmland att ha en fast läkare och flera vårdcentraler kommer att lista patienterna direkt mot en namngiven läkare, säger Jonas Lindeberg.

– Vi lämnar det fritt för vårdcentralerna att lösa det tekniska. Då kommer vissa vårdcentraler att lösa det genom att lista på läkare.

DLF varnar dock för att det finns en risk med att även utbildningsläkare ska räknas in i listningstaket.

– Det får inte bli så att vi tappar utrymme att anställa färdiga specialister för att man tycker att vi har välbemannat med utbildningsdoktorer i stället. Det är också viktigt att skydda utbildningsdoktorerna från för tunga uppdrag – dem vill vi ju värna om så att de ska vilja stanna, säger Hanna Sundström.

Anna Ormegard, divisionschef för primärvården och sakkunnig i arbetet med genomförandeplanen, säger dock att målet är att så långt det går dimensionera vårdcentralernas antal patienter efter de färdiga specialisterna, inte utbildningsläkarna. 

– Ambitionen är att det ska vara 1 500 per specialist, säger hon.

Listningstaket ska införas successivt på vårdcentralerna och ska vara helt genomfört 2024. För det bedöms att dagens dryga 100 specialister i allmänmedicin måste öka med ytterligare 40. Därtill behövs fler ST-platser. 

En del av finansieringen görs genom patientavgifterna som återinfördes i år, vilket ger primärvården en större budget. I övrigt är det en delikat uppgift för politikerna att ta tag i.

– Det är en fråga som man får beakta i kommande budgetarbete, det är ytterst en politisk fråga. Men får man ner hyrläkarkostnaderna ökar också utrymmet för att anställa personal, påpekar regiondirektör Jan Grönlund.

DLF i Sörmland varnar dock för att göra sig av med hyrläkare för snabbt.

– Det är viktigt att man inte börjar i fel ände – att man drar ner på hyrpersonalen innan vi kunnat rekrytera. Då riskerar vi att förlora fler läkare än vi vinner, säger Hanna Sundström, ledamot i DLF Sörmland.

Möjligen kan hyrläkare lockas till fasta anställningar i regionen. I dag har en hyrläkare i primärvården ett tak på 2 200 patienter, att jämföra med genomförandeplanens 1 500.

Men även med finansiering och förbättrad arbetsmiljö kan det bli en utmaning att hitta så många läkare.

– Specialister i allmänmedicin växer inte på träd och det är en kamp mot andra regioner om de få som finns. Jag tror att det också är svårt att rekrytera från hyrläkarpoolen, men man kanske ska försöka, säger Hanna Sundström.

Genomförandeplanen finns på Region Sörmlands webbplats.

 

Läs även:

Sörmland inför listningstak i primärvården

Läkarförening kritisk till fastläkarreform i Västra Götaland

SFAM:s ordförande Hanna Åsberg: »Vi måste våga prata om listningstak«

Läkare vill ha listningstak för att rädda sin vårdcentral

Få regioner tillåter listningsstopp

Dalarna tillåter listningsstopp på vårdcentraler

Vårdcentral i Varberg vill sätta stopp för nya patienter