Enligt ett pressmeddelande från de två bolagen köper statliga Apoteket AB 20 procent i Doktor 24. Patricia industries, som är en del av Investor, kvarstår som största ägare med 80 procent.

– Vi vill öka stödet till våra kunder, inte minst de stora grupper som medicinerar för kroniska sjukdomar. De ska snabbt komma igång med sin behandling och med nya tjänster vill vi hjälpa människor att lättare följa sin ordinerade läkemedelsbehandling, säger Ann Carlsson, vd på Apoteket, i pressmeddelandet. 

Tanken är att de lokala apoteken ska kopplas ihop med ny teknik och digitala lösningar. Nya digitala tjänster ska också utvecklas. 

– När vi startar vård på apoteken och kopplar ihop Apotekets breda nätverk med vår teknik och digitala vårdlösningar, där även andra vårdaktörer kan ingå och bidra, kan vi öka tillgängligheten till god och nära vård. De stora vinnarna är patienterna, säger Daniel Lillienau, vd på Doktor 24, i pressmeddelandet.  

De senaste åren har samarbeten mellan vårdgivare och apotek ökat kraftigt. För två år sedan köpte exempelvis Ica-gruppen och Apotek Hjärtat in sig i nätläkarbolaget Min Doktor. I dag har Min Doktor 20 fysiska mottagningar vid större Ica-butiker med anslutande apotek – och planen är att bygga ut med fler de närmaste åren. 

Samtidigt har Läkemedelsverket på regeringens uppdrag nyligen genomfört en översyn av reglerna för vem som får bedriva öppenvårdsapotek. Förslaget innebär att vårdgivare inte ska kunna beviljas tillstånd att driva apotek och vice versa. Tanken är att samma aktör inte ska kunna erbjuda både vård och apotek, eftersom man ser en risk för att detta kan leda till ökad förskrivning av läkemedel och onödig vårdkonsumtion. 

När det gäller delägande skriver Läkemedelsverket att »ägandet inte får vara så stort att apoteket eller den privata vårdgivaren får ett bestämmande inflytande«. Därmed gör de också bedömningen att de nya reglerna inte skulle påverka de samarbeten som finns på marknaden i dag. I dag äger Apotek Hjärtat 49 procent i Min Doktor.

Läs även: 

Lagändring kan stoppa Icas planer på vårdexpansion