Det är efter att den svenska studien Swepis visat på ökad risk vid induktion i vecka 42 i stället för i vecka 41 som nya riktlinjer nu är på gång, vilket Läkartidningen berättat.

I 19 av landets regioner rekommenderas i dag igångsättning i vecka 42. Och många av dem kommer alltså få svårt att klara av det ökade antal induktioner som tidigare igångsättning skulle innebära, enligt Vårdfokus kartläggning.

Bara Region Gotland och Region Värmland anser att de med säkerhet kommer att klara av fler igångsättningar med de resurser de har till sitt förfogande i dag. 

Mer än hälften – tio stycken – uppger dock att de saknar tillräckliga resurser. Sju regioner anger att de är osäkra eller att de just nu ser över organisationen.

Region Dalarna och Region Uppsala har redan ställt om sina rutiner till induktion i vecka 41.

Svensk förening för obstetrik och gynekologi (SFOG) räknar med att ytterligare cirka 10 000 förlossningar per år i landet skulle behöva sättas i gång med ändrade rutiner.

Som Läkartidningen tidigare berättat har en arbetsgrupp fått i uppdrag att ta fram ett förslag till rekommendationer till SFOG:s verksamhetsmöte i slutet av januari.

Den svenska studien Swepis, tittade närmare på om det är säkrare för mor och barn om förlossningen sätts i gång i vecka 41 i stället för i vecka 42. Studien avbröts dock i förtid efter att sex barn i gruppen där man avvaktat dött, men inget i gruppen där förlossningen satts i gång i vecka 41.

I samband med att studien publicerades i sin helhet i BMJ i slutet av november, skrev forskarna själva om resultaten här i Läkartidningen.