Utbrottet av det nya coronaviruset 2019-nCoV samordnade åtgärder internationellt, enligt WHO som nu beslutat att klassa utbrottet som ett hot mot människors hälsa (PHEIC).

Beslutet innebär bland annat att WHO får utfärda tillfälliga rekommendationer till världens länder. 

Det är sjätte gången, historiskt sätt, som WHO vidtar en sådan åtgärd.

Men enligt statsepidemiolog Anders Tegnell påverkar WHO:s ställningstagande alltså inte arbetet i Sverige.

– För Sveriges del innebär beskedet att Sverige ska fortsätta det arbete som pågår med att identifiera och hantera misstänkta fall för att minska risken för smitta, och fortsätta det internationella samarbetet, säger han i ett uttalande på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Anders Tegnell konstaterar att WHO:s beslut är en signal till världens länder att samarbeta extra mycket och att samla resurser för att gemensamt begränsa utbrottet. WHO framhåller speciellt vikten av att stödja länder med svaga hälsosystem och där kan Sverige ha en viktig roll, enligt Anders Tegnell.

Folkhälsomyndigheten har tidigare bedömt risken för smittspridning i Sverige som »mycket låg«.

Enligt myndighetens senaste uttalande är det inte osannolikt med enstaka fall i Sverige. Men risken för smittspridning i det svenska samhället bedöms fortfarande som låg.

I Sverige har samtliga omkring 20 patientprover som hittills analyserats på förfrågan av sjukvården varit negativa, enligt Folkhälsomyndigheten.

Läs även:

Misstänkta corona-fall i Finland

Ännu inga coronafall i Sverige

Fyra döda i coronavirus – WHO i krismöte

Över 500 smittade i nya coronaviruset – stad isoleras

Nytt coronavirus upptäckt i Kina