I slutet av juni dömde tingsrätten läkarstudenten till två års fängelse för våldtäkt. Studenten överklagade kort därefter domen till hovrätten.

Och där har nu målet avgjorts. Hovrätten fastslår tingsrättens dom utan någon ändring. Det innebär också att straffet på två års fängelse ligger kvar, vilket är minimum.

Parallellt med brottsmålet har Lunds universitet försökt avskilja studenten från läkarstudierna. Lärosätet skickade i somras en ansökan till Högskolans avskiljandenämnd (HAN) som dock gick på studentens linje och sa nej till avskiljande, delvis på grund av att domen hade överklagats och därför inte hunnit vinna laga kraft.

Universitetet överklagade det beslutet till förvaltningsdomstolen, men fick nej även där. Till skillnad från HAN menade förvaltningsdomstolen dessutom att det inte krävs att domen har vunnit laga kraft för att en person ska avskiljas från sina studier. I och med förvaltningsdomstolens beslut stängdes också universitetets möjligheter att avskilja studenten.

Fallet i Lund har, tillsammans med ett par andra i landet, väckt stor uppmärksamhet i utbildningsvärlden. Flera lärosäten har uttryckt att kraven för att avskilja en student är för hårda. I höstas aviserade också Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning, att lagen ska ses över.

Det tycker medicinska fakulteten vid Lunds universitet är bra.

– Det är principiellt viktig fråga. Vi menar fortfarande att det finns brister i det regelverk som gäller avskiljande, speciellt för våra legitimationsgrundande utbildningar. Vi välkomnar därför den utredning som ansvarig minister har meddelat ska tillsättas, säger Maria Björkqvist, utbildningsansvarig på medicinska fakulteten i Lund.

Den våldtäktsdömde studenten har tagit studieuppehåll under våren. Sedan tidigare har Skånes universitetssjukhus portat studenten från tjänstgöring på kvinno- och barnklinikerna. Även psykiatrin i Skåne har beslutat inte ta emot studenten under den kliniska delen av utbildningen.

Hovrättens våldtäktsdom kan överklagas fram till slutet av februari, förutsatt att Högsta domstolen ger prövningstillstånd.

 

Läs även: 

Domstol: Våldtäktsdömd student får studera vidare

Lunds universitet överklagar beslut om våldtäktsdömd student

Lunds universitet vill stänga av läkarstudent