Ännu vanligare är det att skriva ut patienter för tidigt, lägga dem på en avdelning det inte var tänkt, eller utlokalisera dem till andra sjukhus.

Det visar en arbetsmiljöenkät som Läkarförbundet genomfört och där resultaten från frågorna om vårdplatsbristen publicerats på Aftonbladet Debatt. Enkäten i sin helhet skickades till 10 000 medlemmar där ungefär 2 500 svarade. Av dessa har ett utsnitt med 1 300 läkare i slutenvården gjorts.

  • Två av tre svarade att de det senaste året, på grund av vårdplatsbrist, har skickat hem patienter som borde ha lagts in.
  • Fyra av fem skrivit ut patienter för tidigt.
  • Ungefär lika många har lagt in patienter på andra avdelningar eller utlokaliserat till andra sjukhus.
  • 56 procent har låtit patienter vårdas utan vårdplats på grund av överbeläggning.

»En anledning till att Sveriges akutmottagningar är överfulla är att svensk primärvård är underdimensionerad«, skriver Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren på Aftonbladet Debatt.

Förbundet är också kritiskt till att nedskärningar görs på flera håll i sjukvården vilket ytterligare ökar belastningen. 

»Patientsäkerheten hotas och personalen drabbas av etisk stress när de ska göra omöjliga val och skicka hem patienter som borde ha lagts in«, skriver Heidi Stensmyren.

 

Läs även:

Många allmänläkare överväger att lämna vården

Arbetsmiljön får många läkare att överväga nätet

Många läkare utsatta för hot och våld