I dag, fredag, höll regeringen tillsammans med Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen en presskonferens om utbrottet av den nya coronaviruset 2019-nCoV.

Bland annat meddelade Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson att myndigheten kommer att skicka en begäran till regeringen med anledning av utbrottet.

– Vi kommer i dag att gå fram till regeringen med en hemställan att klassificera det här viruset både som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Grunden till det är situationen som uppkommit och att vi vill ha en god beredskap, sa Johan Carlson på presskonferensen.

Det betyder dock inte att Folkhälsomyndigheten ser på situationen på ett mer allvarligt sätt än tidigare.

– Vi vill kunna ha alla de instrument som behövs när man hanterar allvarliga sjukdomar i händelse av att vi i framtiden får ett utbrott även i Europa och i Sverige. Det är låg risk för att det ska inträffa, men det innebär inte att vi vill avhända oss karantänsmöjligheter, avspärrningar, förhållningsorder och behandling på sjukhus. Alltså att isolera personer mot deras vilja.

Han betonar dock att den typen av åtgärder inte är en grundpelare i smittskyddsarbetet.

– I övrig är min bestämda uppfattning att vi har ett mycket gott beredskapsläge. Smittskyddsarbetet fungerar väl. Vi har tät kontakt med smittskyddsläkarna, och vi ser ingen större oro för de här frågorna ute i regionerna. Det hanteras på ett professionellt och bra sätt.

Socialminister Lena Hallengren (S) deltog också vid presskonferensen.

– För regeringen är det förstås otroligt viktigt att ha en god beredskap, så när Folkhälsomyndigheten nu lämnar in sin hemställan till regeringen så kommer vi också hantera den skyndsamt, sa hon.

Hittills har »par dussin« personer testats för det nya coronaviruset i Sverige, enligt Johan Carlson. Men hittills har samtliga varit negativa. 

För ett par dagar sedan konstaterades dock det första bekräftade fallet av coronaviruset i norden. Det rör sig om en kinesisk turist som rest till Finland från det drabbade Wuhan-området i Kina.

Under gårdagen beslutade Världshälsoorganisationen WHO att klassa utbrottet av coronaviruset som ett internationellt hot mot människors hälsa. Det innebär bland annat att WHO får utfärda tillfälliga rekommendationer till världens länder.

Läs mer:

Internationellt nödläge utlyst på grund av nya coronaviruset

Misstänkta corona-fall i Finland

Ännu inga coronafall i Sverige

Fyra döda i coronavirus – WHO i krismöte

Över 500 smittade i nya coronaviruset – stad isoleras

Nytt coronavirus upptäckt i Kina