Malin Sjöberg Högrell (L), ordförande för sjukhusstyrelsen vid Akedemiska sjukhuset. Foto: Region Uppsala

Som Läkartidningen tidigare berättat har underskottet på Akademiska sjukhuseti Uppsala ökat kraftigt under 2019. Från ett beräknat helårsunderskott på 375 miljoner kronor i maj, till 527 miljoner i november.

Nu håller ett sparpaket på att ta form. Bland annat innehåller det skarpare kontroll på personalkostnader, halverade resekostnader och att inköpt vård under perioden 2020–2022 ska ligga kvar på 2019 års nivåer.

– Det som är nytt nu är att vi i lite skarpare ordalag säger att vi behöver få kontroll på ekonomin. Redan när vi gick in i 2019 var det en hög kostnadsnivå, och den har vi inte lyckats bryta. Den har snarare fortsatt att öka, säger Malin Sjöberg-Högrell (L), ordförande i sjukhusstyrelsen.

Totalt sett ska Akademiska sjukhuset minska antalet årsarbetare under 2020 jämfört med fjolåret. Men det är ännu inte klart med hur många eller inom vilka yrkesområden det rör sig. 

I första hand ska det göras med naturliga avgångar, men varsel utesluts inte.

– Varsel är absolut inte vårt förstahandsalternativ. Framtiden under våren kommer att visa om vi behöver lägga ett varsel eller inte, men vi är inte där än i alla fall, säger Malin Sjöberg-Högrell.

Även om antalet årsarbetare ska minska totalt sett, är det inget stopp för nyrekryteringar.

– Inom vissa områden tror jag fortfarande att vi har ett behov av att nyrekrytera. Det finns fortfarande vissa områden där det är brist på personal och där vi behöver rekrytera som till exempel anestesisjuksköterskor och IVA-sjuksköterskor. Det har även funnits behov inom vissa läkarkategorier.

Förslagen till åtgärder kommer behandlas vid ett extrainsatt styrelsesammanträde den 13 januari. 

 

Läs även:

Underskottet på Akademiska passerar en halv miljard

Akademiska får tre år på sig att nå nollresultat