Problemen har pågått sedan torsdagsmorgonen. Det handlar bland annat om störningar i journalsystemet Take Care. I ett pressmeddelande skriver Region Stockholm att problemet innebär svårigheter att nå journaler och att logga in på systemet, och att manuella rutiner används vid behov. 

På Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge har man även problem med att komma åt nätverket. På grund av nätverksproblemen gick sjukhuset upp i stabsläge på torsdagseftermiddagen.

Störningen i nätverket medför att ambulanstransporter styrs om från Huddinge till andra vårdgivare i regionen. Dessutom kommer vissa operationer vid behov att flyttas till Karolinska i Solna.

Enligt regionen pågår felsökning, men i nuläget finns ingen prognos för när problemen kan vara avhjälpta.