Akademiska sjukhuset. Foto: Staffan Claesson

Läkartidningen har under 2019 rapporterat om flera anmälningar om bristande arbetsmiljö vid akutmottagningen och inom internmedicin på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Det senaste yrkandet om åtgärder framställdes till arbetsgivaren i oktober 2019 enligt 6:6a i arbetsmiljölagen. I yrkandet som består av åtta punkter efterlyses bland annat handlingsplan för att rätta till brister som framkommit i en tidigare arbetsmiljöenkät, att all arbetstid ska registreras och redovisas, att uppdraget för akuten och internmedicin anpassas efter resurserna samt att omedelbara åtgärder vidtas mot att patienter vårdas i korridorer.

Huvudskyddsombudet Knut Bodin avslutar yrkandet med att han kommer att vända sig till Arbetsmiljöverket om arbetsgivarens svar på yrkandet inte är tillfredsställande. Och nu har han alltså gjort det. Enligt begäran till Arbetsmiljöverket som inkom i mitten av december har arbetsgivaren inte svarat. Huvudskyddsombudet begär därför biträde från Arbetsmiljöverket enligt 6:6a med beslut om föreläggande eller förbud för att komma till rätta med bristerna som räknades upp i det tidigare yrkandet.

Läs också:

Ny anmälan om dålig arbetsmiljö på Akademiska sjukhuset

Akuten på Akademiska anmäls igen

Huvudskyddsombudet: »Förstatliga Akademiska«

Sjukhusledningen lovar fler vårdplatser på Akademiska

Skyddsombud anmäler akuten på Akademiska