Umeå universitet var den svenska myndighet som 2018 stod för de största utsläppen av koldioxid från korta flygresor (under 50 mil), enligt en rapport från Naturvårdsverket. Det var en av anledningarna att Ellen Lundkvist, läkarstudent på termin 7, skrev en motion om flygstopp för Umeå medicinska studentkår.

– Många frågor gällande klimatet är stora och komplicerade. Flygutsläppen är ganska lätta – det är bara att sluta flyga, säger hon till Läkartidningen.

Hennes motion, som antogs vid kårens fullmäktigemöte i december, innebär att inga flygresor bokas eller ersätts för de förtroendevaldas räkning. Policyn gäller från och med vårterminen 2020 och ska följas upp läsåret 2020/2021.

Inför beslutet fördes diskussioner i fullmäktige där argumenten emot förslaget var att en del arbete skulle försvåras, bli dyrare och ta längre tid. Men det påpekades också att den medicinska studentkåren skulle kunna vara drivande i frågan när universitetet i framtiden beslutar om nya regler för hållbarhet.

Ellen Lundkvist säger att hon är stolt över att kåren tagit beslutet, även om hon är medveten om att Umeå medicinska studentkårs utsläpp är små i sammanhanget. Men hon tycker att det är ett viktigt symboliskt beslut som kan ge ringar på vattnet.

– Det sänder viktiga signaler till universitetsledningen här i Umeå och förhoppningsvis till studenter på andra lärosäten. Som jag förstått det är Umeå medicinska studentkår först med det här beslutet.

Hon fortsätter:

– Jag tycker att det är viktigt att universiteten, de institutioner som representerar vetenskap, visar att den här frågan har högsta prioritet och att de vågar ta beslut som leder till konkreta resultat. 

 

Läs även:

Färre flygresor i regioner som infört klimatväxling

Han vill få fler läkare att ta tåget till Spanien

Se också Klimatförändring och hälsa – samlingssida