Statsepidemiolog Anders Tegnell, Folkhälsomyndigheten, och Johanna Sandwall, krisberedskapschef på Socialstyrelsen vid pressträffen. Foto: Katrin Trysell

Under onsdagen kallade Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen till gemensam pressträff i Solna.

Detta utifrån att Folkhälsomyndigheten under tisdagen uppgraderade sin riskbedömning av det nya coronaviruset. Nu bedöms risken för att importerade fall ska dyka upp i Sverige som hög. Även risken för spridning i det svenska samhället har uppgraderats, även om den fortfarande bedöms som låg.

– Det var framför allt förändringen i Iran och Italien, som gick ganska fort, som gjorde att vi förändrade vår riskbedömning. Mest oroande är utvecklingen i Iran, där man har vad som verkar vara en ganska omfattande smittspridning och dessutom har exporterat fall till ett antal av länderna i regionen.

Myndigheterna sa sig också vilja visa på vad de faktiskt gör och det arbete som pågår i landet.

– Det pågår i högsta grad aktivitet ute i landet – både när det gäller det rena smittskyddsarbetet och den planering som regionerna håller på med. Oavsett den bedömning som görs under vägs så pågår naturligtvis en febril aktivitet, både för att förhindra smittspridning och för att planera för ett annat scenario, sa Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlsson.

Han sa sig även vilja slå hål på myten att man i Sverige hanterar situationen annorlunda än andra länder i framför allt Europa.

– Så är det definitivt inte. Vi ligger väldigt tajt intill det som Världshälsoorganisationen och den europeiska smittskyddsenheten rekommenderar oss att göra, sa Johan Carlsson.

Statsepidemiolog Anders Tegnell pekade bland annat på att Folkhälsomyndigheten två gånger i veckan har möten med de regionala smittskyddsenheterna för att ge råd och stöd.

Johanna Sandwall, krisberedskapschef på Socialstyrelsen, betonade liksom tidigare att Sveriges beredskap för en omfattande smittspridning är god.

– Vi presenterade förra veckan vår lägesbild, med en lägesanalys där vi sa att vi har en god beredskap för de här eventualiteterna och den riskbedömning som görs. Nu är det så klart läge att göra en uppdaterad lägesanalys för hur beredskapen står sig utifrån den här förändrade riskbedömningen.

Den lägesbild som myndigheten presenterade förra veckan – efter en inventering i regionerna – pekade på att det fanns skyddsutrustning till ungefär 5000 provtagningstillfällen och ungefär 1400 vårddygn.

Johanna Sandwall påpekade att lägesanalysen är en ögonblicksbild.

– Den handlar inte om att man vidtagit de beredskapsåtgärder som behövs. Man har inte prioriterat om i sin verksamhet och använt resurserna på det sätt som behövs. Lägger man på en beredskapsaspekt på det så kommer det så klart att frigöras betydligt mer vårddygn, vårdplatser och skyddsutrustning.

Läs även:

Bedömningen att beredskap mot covid-19 är god ifrågasätts av läkare

Nya rekommendationer efter ökad spridning av coronavirus

Coronaviruset: Regeringen stöttar WHO:s krisfond med 40 miljoner

Ny rapport: 3 000 coronavirusfall bland sjukvårdspersonal i Kina

Fler labb får möjlighet att analysera coronavirus

Studie: Coronavirusets förmåga att sprida sig är större än WHO trott

Läkare: Folkhälsomyndigheten borde uppmana till större försiktighet

Förändrad diagnosmetod fick coronavirusfall att skena

Nu har coronaviruset fått ett namn

Vårdcentral utrymdes efter larm om coronavirus

Visselblåsande läkare död – stor ilska i Kina

»Viktigt genombrott« i jakten på vaccin mot 2019-nCoV

Omkring 50 prov har analyserats för nya coronaviruset

Bekräftat fall av coronavirus i Sverige

Myndighet vill klassa nya coronaviruset som samhällsfarligt

Internationellt nödläge utlyst på grund av nya coronaviruset

Ännu inga coronafall i Sverige

Över 500 smittade i nya coronaviruset – stad isoleras

Fyra döda i coronavirus – WHO i krismöte

Nytt coronavirus upptäckt i Kina