Anders Gustafsson. Foto: Erik Flyg

Anders Gustafsson har varit tillförordnad prorektor vid Karolinska institutet (KI) sedan i september förra året. Men nu har KI:s universitetsstyrelse, konsistoriet, beslutat att utse honom till lärosätets ordinarie prorektor. 

– Den viktigaste, övergripande uppgiften de kommande åren är att göra verklighet av vår Strategi 2030. Strategin är klar – nu är dags att utforma handlingsplanerna. Förutom att stötta rektor och övrig ledning anser jag att prorektorn har ett särskilt ansvar för samverkan, främst med regionen, säger Anders Gustafsson i en kommentar på KI:s webbplats.

Anders Gustafsson blev tillförordnad prorektor i samband med att den dåvarande prorektorn Karin Dahlman-Wright avgick. Bakgrunden var att oredlighetsrådet vid Göteborgs universitet bedömt att Karin Dahlman-Wright gjort sig skyldig till oredlighet i forskning i ett fall. Slutgiltigt beslut i det ärendet är ännu inte fattat.

Läs också:

Karin Dahlman-Wright rektorsråd vid KI

Dahlman-Wright: »Jag kommer bestrida utlåtandet från GU«

Anders Gustafsson tillförordnad prorektor vid KI

Karin Dahlman-Wright avgår som prorektor för KI