Redan förra året beslutade regionens personalnämnd att ge HR-direktören i uppdrag »att utarbeta regelverk och styrformer för införandet av personaldrivna resultatenheter med resultatansvar i Region Skåne«. Förslaget ska nu upp i personalnämnden, för senare beslut i regionstyrelsen och regionfullmäktige. Det skriver Kristianstadsbladet.

Det kan handla om att driva till exempel sjukhus eller vårdcentraler.

– Det handlar om att vi vill ge ett ökat inflytande och se till att ta vara på de goda idéer som finns i vår verksamhet. Det medverkar även till mer mångfald, säger Pontus Lindberg (M), ordförande i personalnämnden, till Kristanstadsbladet den 26 februari.

Riktlinjer om hur det ska gå till är framtagna. Verksamheten får eget resultatansvar och får ta med sig över- eller underskott till nästa år. Organisatoriskt skulle en sådan enhet ligga direkt under regionstyrelsen. Anställda som vill driva en vårdenhet ska kunna skicka in en ansökan som regiondirektören, regionstyrelsen och regionfullmäktige tar ställning till. I ansökan ska den som ansöker beskriva hur de vill utveckla verksamheten. Två tredjedelar av personalen måste vara med på idén och försöksperioderna ska vara på tre år, men perioden kan förkortas om inte regionens regler följs. 

Fackförbunden är kritiska mot förslaget, och Läkarförbundet har förklarat sig oenigt i en protokollsanteckning.

Oppositionsrådet Henrik Fritzon (S) säger att även S i grunden är positiva till att öka personalinflytandet men att S inte kommer att stödja idén om regionen inte kommer överens med fackförbunden.

Region Skåne styrs av Alliansen bestående av Moderaterna, Liberalerna, Centern och Kristdemokraterna.