British Medical Associations huvudbyggnad i London. Foto: Tony Corsini/Vikimedia commons

BMA, som sedan 2006 har varit emot all form av assisterat döende, vill nu i en medlemsundersökning veta hur dess medlemmar ställer sig i frågan.

I en artikel i BMJ uppmanar BMJ:s debattredaktör Richard Hurley BMA:s medlemmar att delta i omröstningen. Tidskriften har länge propagerat för en lagändring så att det under vissa omständigheter skulle bli lagligt att få hjälp att avsluta livet. Och eftersom läkares inställning i frågan varierar så bör inte de medicinska organisationerna ha annat än en neutral inställning, enligt BMJ. Frågan bör ligga hos samhället i stort.

Ett lagförslag om att tillåta läkarassisterat döende röstades ned av parlamentet 2015.

I artikeln berättar debattredaktören att även allmänläkarnas sammanslutning, The Royal College of General Practioners, nyligen haft en liknande omröstning. Och redan förra året ändrade The Royal College of General Practioners sin ståndpunkt från att vara emot läkarassisterat döende till att inta en neutral ställning.

Omröstningen avslutas den 27 februari, och resultatet ska sedan ligga till grund för en debatt på BMA:s årsmöte i juni.