Trots starka protester från allmänheten och en lång debatt klubbade regionfullmäktige igenom beslutet som innebär att en hälsocentral i Sundsvall läggs ner och flera hälsocentraler görs om till filialer. Anledningen till beslutet är enligt regionen problemen att rekrytera fast personal. De aktuella enheterna är helt beroende av inhyrd personal.

Enligt SVT Västernorrland blev det en lång och periodvis hård debatt mellan politikerna. 41 av ledamöterna röstade ja till förslaget, 28 nej, 7 avstod och en ledamot var frånvarande.

Ett annat omtvistat beslut sköts dock på framtiden: att dra ner på antalet vårdplatser på regionens sjukhus. På Sollefteå sjukhus handlar det om en minskning från 81 till 65 vårdplatser. På Länssjukhuset i Sundsvall att dra ner till 291 vårdplatser, jämfört med dagens 304 samtidigt som regionen vill inrätta nya observationsplatser på sjukhuset.

Enligt Region Västernorrland är bakgrunden det kärva ekonomiska läget. Hälso- och sjukvårdsnämnden har tidigare givit sjukhusdirektören i uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur kostnaderna ska minskas de närmaste åren.

Ångermanlands läkarförening är bekymrad. I en insändare i lokaltidningen varnar styrelsen för att dra ned på vårdplatser på sjukhusen innan en väl fungerande organisation för nära vård är på plats. Enligt läkarföreningen är det redan i nuläget för få vårdplatser.

– Vi kommer att få fler överbeläggningar, mer korridorvård, kortare vårdtider med ett större antal återinläggningar som följd, säger Lars Rocksén, ordförande för Ångermanlands läkarförening, till Dagens Medicin.

Läkarföreningen har skickat en skrivelse till regionledningen med effektiviseringsförslag. Ett är att utveckla samarbetet mellan primärvård och slutenvård.

Läs mer:

Förslag: Var femte vårdplats bort på Sollefteå sjukhus

Sparåtgärder i Västernorrland skjuts fram

Västernorrland drar ner på hälsocentraler

Förslag på bantad primärvård i Västernorrland

Kriskommission inrättas i Västernorrland

Västernorrland behöver spara 600 miljoner kronor