Den politiska majoritetens mål är att förlossningsverksamheten i Karlskoga kommer igång igen våren 2021 och att upphandling kan ske under hösten.

»Första steget för att upphandla förlossningsverksamhet i Karlskoga är nu taget«, enligt ett pressmeddelande från Region Örebro län efter att hälso- och sjukvårdnämnden behandlat frågan vid sitt möte i dag den 26 februari. Men först ska ärendet upp i både regionstyrelsen och regionfullmäktige under våren.

Beslutet går emot hälso- och sjukvårdsdirektörens bedömning. Enligt hälso- och sjukvårdsdirektörens utredning går det att öppna förlossningen tidigast vid årsskiftet 2024/2025.

I dagens beslut ger nämnden hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att lämna förslag till förfrågningsunderlag och andra förutsättningar göra en upphandling. Målet är att beslut kan tas på nämndens sammanträde den 16 juni.

– Det är viktigt att förlossningsverksamheten i Karlskoga kommer i gång så fort som möjligt, säger Karin Sundin (S), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande. 

Läs även: 

Politikerna vill upphandla förlossningen i Karlskoga

Förlossningen i Karlskoga: »Inte sannolikt att vi kan öppna i år«

Politiker: Förlossningen i Karlskoga ska öppna igen

Hallengren kallar till möte om förlossningsvården