Tidigare kunde Socialstyrelsen delegera till regionerna att förordna personer som inte har legitimation att arbeta inom ett ensamrättsyrke, som exempelvis läkare eller barnmorska. Ett särskilt förordnande krävs för anställning som AT-läkare eller för icke legitimerade läkare som vikarierar som underläkare.

Men en dom i Kammarrätten i Stockholm som kom 2019 satte stopp för det. Enligt domen är det bara Socialstyrelsen som får pröva ansökningar om den här typen av förordnanden.

Därför har regionerna sedan i maj förra året varit tvungna att ansöka hos Socialstyrelsen när en icke legitimerad läkare ska anställas. Regeringen har beskrivit den nya ordningen som olycklig och har sedan domen kom arbetat för att ändra lagen.

Och nu är alltså den gamla ordningen snart återställd. Ändringen i patientsäkerhetslagen som riksdagen godkände under onsdagen gör det möjligt för Socialstyrelsen att delegera till regionerna att besluta om särskilda förordnanden. Ändringen gäller från mars i år. 

Läs mer:

Regeringen föreslår lagändring: Regionerna ska få utfärda särskilda förordnanden igen

Läkarförbundet vill att regionerna utfärdar AT-förordnande

Regeringen vill ändra lagen för AT-förordnanden

Klart: Beslut om AT-läkartjänster måste tas av Socialstyrelsen

Socialstyrelsen överklagar dom om vem som får ge särskilt förordnande

Kammarrätten: Socialstyrelsens föreskrift om förordnande för AT-läkare är olaglig