Karin Pihl och Maria Gyhagen, båda överläkare på kvinnokliniken på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås, vill sätta stopp för ordet »bebis« i kvinnosjukvården. Foto: Eva Olofsson

Det är Karin Pihl och Maria Gyhagen, båda överläkare på kvinnokliniken på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås, som är kritiska till en ökande användning av ordet »bebis« i kvinnosjukvården.

Enligt de båda läkarna har det under det senaste året blivit väldigt vanligt att läkare och barnmorskor använder ordet i kommunikation med patienter och personal emellan – men också i journaltext.

– Det ger ett oprofessionellt intryck. Det förekommer även vid undersökning av patienter som söker abort att ordet »bebis« används, vilket kan ha negativa psykologiska effekter och absolut inte borde få förekomma, säger Karin Pihl.

Nyligen lyfte hon och kollegan fenomenet i SFOG:s medlemstidning Kvinnoläkaren. Detta för att skapa medvetenhet om vad språket kan ha för effekter och om vikten av att uttrycka sig korrekt och professionellt.

I princip ska man kalla det väntade barnet för »fostret« under graviditeten och »barnet« när det väl är fött, konstaterar Karin Pihl.

– I kommunikation med patienten kan man även under graviditeten efter vecka 22+0 säga »barnet«. Men det ger en oseriös känsla om man använder sådana här vardagliga gulligullord, säger hon och tillägger:

– Allra värst är »bäbis« eller »bebbe«. Jag får knottror över hela kroppen när jag hör det.

Karin Pihl tror inte att glidningen i språkbruk är unik för Västra Götalandsregionen.

– Dagen efter publicering rasade det in mejl från kollegor runt om i landet, som tackade oss för att vi tog upp det här. Så det verkar finnas på andra håll också. Men jag tror att det lite grann är en generationsfråga – de som har mejlat sin uppskattning har ju varit i mogen ålder.