Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Foto: Jesper Cederberg

Karolinska universitetssjukhuset har brister när det gäller planering, ledning och kontroll för utlokaliserade patienter. 

Det konstaterar Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) efter en inspektion på sjukhuset. Nu kräver myndigheten att sjukhuset senast den 8 juni i år ska redovisa åtgärder för att komma tillrätta med bristerna.

Enligt IVO består bristerna i att sjukhuset inte följer upp och kontrollerar patientsäkerhetsriskerna för utlokaliserade patienter. Dessutom är det medicinska ansvaret för utlokaliserade patienter inte säkerställt.

Vid intervjuer med vårdpersonalen framkom bland annat att det ofta saknas medicinskt ansvarig läkare för den utlokaliserade patienten. Det beror till exempel på att patienten skrivits in på fel sätt i journalsystemet, eller att patienten inte har en färdig diagnos och därmed inte tillhör ett specifikt patientflöde.

Personalen angav att detta kunde innebära att ingen läkare ansåg sig vara ansvarig för patienten. Det otydliga patientansvaret kan enligt personalen medföra stora risker vid försämring hos patienten, då ansvarig sjuksköterska inte vet vilken läkare som ska kontaktas. Det kan också fördröja patientens medicinska behandling.

Ivo konstaterar förvisso att sjukhuset har vidtagit åtgärder för att minska riskerna för utlokaliserade patienter. Bland annat har man tagit fram riktlinjer som beskriver hur ansvarsfördelning, prioritering och rondning ska gå till när patienter utlokaliseras.

Men vid inspektionen konstaterade Ivo att sjukhuset inte kontrollerat om riktlinjen följs eller att de vidtagna åtgärderna har minskat riskerna för de utlokaliserade patienterna.

I beslutet nämner Ivo dessutom att myndigheten under 2019 och 2020 fått in fyra lex Maria-anmälningar från Karolinska universitetssjukhuset som handlar om patienter som avlidit eller drabbats av allvarlig vårdskada till följd av att de utlokaliserats på sjukhuset.

Läkartidningen har tidigare berättat att Ivo genomför en större nationell tillsyn vad gäller utlokaliserade patienter. I granskningen ingår 23 vårdgivare i landet, och inom kort ska myndigheten publicera en sammanfattande rapport.

Läs också:

Sjukhus i norr kritiseras för risker kring utlokaliserade patienter