Karin Dahlman-Wright. Foto: Erik Cronberg

Karin Dahlman-Wright avgick som prorektor vid KI i september 2019 efter att oredlighetsrådet vid Göteborgs universitet bedömt att hon gjort sig skyldig till oredlighet i forskning i ett fall. Själv ansåg hon sig oskyldig men avgick på egen begäran. »Det blir en för stor belastning för mig och Karolinska institutet. Därför har jag nu under eftermiddagen bett konsistoriet om att omedelbart bli entledigad från uppdraget som prorektor«, skrev hon då i en kommentar.

Nu är Karin Dahlman-Wright, enligt Dagens Medicin, tillbaka på en ansvarsfull post på KI, som ett av sex rektorsråd, med ansvar för infrastruktur, innovation och samverkan med det omgivande samhället. Den nya posten tillträdde hon den 1 december.

Något slutgiltigt beslut i frågan om huruvida Karin Dahlman-Wright gjort sig skydlig till oredlighet är ännu inte fattat. Frågan ligger sedan årsskiftet hos den nya Nämnden för prövning av oredlighet i forskning.

Läs mer:

KI:s beslut i oredlighetsfråga överförs till ny myndighet

Visselblåsare vill se ny Macchiarini-utredning

Dahlman-Wright: »Jag kommer bestrida utlåtandet från GU«

Anders Gustafsson tillförordnad prorektor vid KI

Karin Dahlman-Wright avgår som prorektor för KI

KI:s prorektor anses skyldig till forskningsfusk

Expertgrupp: Kritik men ingen oredlighet i KI-prorektorns forskning