Som Läkartidningen tidigare berättat protesterar flera läkare på Södra Älvsborgs sjukhus mot att läkarrocken är på väg att tas bort. Sjukhuset motiverar sitt beslut med Socialstyrelsens bestämmelser om att långa ärmar inte är vårdhygieniskt okej. Läkarna säger å sin sida att de dels kavlar upp ärmarna, dels tar av sig rocken när de jobbar med patienter.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2015:10) om basal hygien i vård och omsorg, stipulerar att ärmarna på arbetskläderna ska sluta ovanför armbågen. En fråga som då uppstår är om uppkavlade ärmar är förenligt med myndighetens bestämmelser. 

– Kopplat till den här föreskriften har vi ett meddelandeblad från 2015. Där går vi in på just den här frågan, säger Mathias Wallin, jurist på Socialstyrelsen.

Enligt meddelandebladet är det inte tillåtet att »använda ett långärmat plagg under arbetskläderna eller ha ett långärmat plagg med uppkavlade ärmar som kan hasa ner«.

Västra Götalandsregionen slutade köpa in rockarna redan 2012 av vårdhygieniska skäl och nu finns inga kvar på lager. Olika sjukhus har haft olika regler, men nu har alltså Södra Älvsborg meddelat att rockarna ska bort.

Det är flera som kommer sakna dem, vilket protesten på Säs vittnar om.

– Det är en jättepopulär produkt. Många tycker att den är behändig att hänga över sig, att den har många bra fickor och även en viss status, säger Hanna Karlsson, inköpare i Västra Götalandsregionen.

Men det finns kanske ett annat alternativ för fans av rocken: en kortärmad variant.

– Efter den senaste tidens protester har läkarrocken börjat komma på tal igen. Frågan har lyfts i olika upphandlingsgrupper om att man eventuellt skulle kunna köpa nya läkarrockar med kortare ärm, säger Hanna Karlsson.

Kortärmade rockar tycks alltså vara läkarnas främsta hopp nu. För om Västra Götalandsregionen köper in sådana, kommer Södra Älvsborgs sjukhus förmodligen att tillåta dessa.

– Absolut. Det spelar ingen roll om plaggen är röda, blå eller i rockform – bara de är kortärmade, säger Sara Degerman Carlsson, chefläkare på Säs.