Det var i januari förra året som läkaren dömdes till fängelse i tre år och nio månader. Läkaren ägde och drev en vårdcentral i Göteborgsområdet som lades ned av regionen i slutet av 2017. Enligt domen hade läkaren på ett olagligt sätt fört ut 28 miljoner kronor ur bolaget till utlandet.  

När Västra Götalandsregionen bröt avtalet med vårdcentralen berodde det på att en granskning visat på en rad brister som innebar risker för patientsäkerheten. 

Nu vill Inspektionen för vård- och omsorg (Ivo) att Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd återkallar läkarens legitimation.  

Enligt Ivo är brottet i sig så pass allvarligt att det påverkar förtroendet för mannen som läkare och att legitimationen därför ska dras in. 

Men myndigheten har också begärt in och granskat ett antal journaler för att bedöma läkarens yrkesutövning. Enligt Ivo har han förskrivit antibiotika frikostigt utan motivering eller medicinskt stöd. Läkaren har också missat viktiga uppföljningar av kroniska sjukdomar.

I sin anmälan skriver Ivo att läkarens medicinska handläggning »visar att han saknar grundläggande kunskaper inom flera av de områden som en läkare inom primärvården förväntas behärska«.

Det finns också stora brister i journalföringen och sammantaget konstaterar Ivo att läkaren »genom sitt slentrianmässiga omhändertagande av patienterna« varit allvarligt försumlig och att han är uppenbart olämplig att utöva yrket som läkare.

 

Läs mer: 
Fängelse för ägare till vårdcentral i Göteborg

Ägare till nedlagd vårdcentral åtalas för ekonomisk brottslighet

Tog emot 1 000 patienter per månad

Allvarlig kritik mot vårdcentral – regionen bryter avtal

Landsting kan kräva skadestånd efter nedlagd vårdcentral