Flera läkare kan i sitt jobb inte alls använda rocken, men några på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås gör det fortfarande. Nu har dock sjukhuset bestämt att läkarrocken ska hängas på galgen för gott. För en tid sedan informerades läkarna om att det klassiska plagget utgår av vårdhygieniska skäl, då de långa ärmarna skulle kunna bidra till smittspridning.

Men nu tar flera läkare strid för rocken. I en debattartikel i Borås Tidning förklarar de att arbetsgivarens argumentation inte håller.

– Självklart ska vi ha kort ärm. Men vi kavlar ju upp ärmarna och tar av oss rockarna när vi ska jobba med patienten. Det problemet är löst – och det finns inget annat skäl, säger Måns Thörnqvist, överläkare på neurologen och initiativtagare till protesten, till Läkartidningen. 

Sjukhuset hänvisar till Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2015:10) när det gäller basal hygien i vård och omsorg. Där finns vissa krav som verksamheterna måste följa.

När det gäller arbetskläder ska ärmarna vara så korta att de slutar ovanför armbågen. De ska bytas dagligen eller oftare om så behövs. Men det står inget specifikt om läkarrocken.

Måns Thörnqvist och hans 21 kollegor som skrivit under debattartikeln tycker inte att det är bevisat att rockarna är sämre för hygienen. De lyfter fram att handhygien är den klart viktigaste åtgärden för att hindra smittspridning. Att patienterna vårdas på fel avdelning är också ett problem som visat sig öka smittrisken.

Rocken har däremot fler fördelar, menar debattörerna.

– Det är ett praktiskt plagg. Jag har reflexhammare, ficklampa, stetoskop och papper med mig. Det är skönt att ha allt på ett ställe, säger Måns Thörnqvist.

En annan fördel är signalvärdet: Rocken är en symbol för läkarna som alla förstår.

– Det är en markör som är välkänd i hela världen sedan ett sekel tillbaka. Den funkar över alla språkbarriärer och även vid kognitiv sjukdom; det är ganska lätt att förstå att personen är doktor om den har en vit rock. Vi tror att det kan vara en fördel i många situationer, säger han och tillägger att det också är en fin tradition.

Frågan är om kortärmade rockar skulle kunna vara en kompromiss som passade både arbetsgivaren och läkarna. Men då hamnar frågan på regional nivå.

– Jag äger inte det beslutet. Det är Regionservice som tillhandahåller klädförråden, säger chefläkaren Sara Degerman Carlsson till Borås Tidning.

Alla läkare har inte tyckt att läkarrockens bevarande är en prioriterad fråga, berättar Måns Thörnqvist. Men flera av hans kollegor har visat sitt stöd i frågan. En tyckte till exempel att läkarna behandlades som dagisbarn som inte själva kan avgöra vad som är bäst.

– Vi har använt rocken omdömesfullt och vill gärna ha en så god patientsäkerhet och så liten risk för vårdrelaterade infektioner som möjligt. Men vi vill ha valmöjligheten kvar och inte bli tillsagda att »ni och er rock är problemet, nu tar vi bort den«.

Vad hoppas du på nu?

– Det jag hoppas uppnå är att sjukhuset backar och inser att de får gå en annan väg. Man kan väl uppmuntra till att folk jobbar hygieniskt och säkerställer att rocken används hygieniskt. Det är väl ett mjukare sätt att jobba på.