Det var i april förra året som en läkarstudent stoppades från vidare studier vid Örebro universitet. Detta efter att läkarstudenten hade kontaktat två minderåriga patienter på sociala medier som han träffat under sin sjukhuspraktik. Han har bland annat skickat bilder på sig själv, kommenterat den ena flickans utseende och frågat om hon gillar äldre killar och på andra sätt visat intresse för patienterna.

Flickornas föräldrar reagerade och kontaktade universitet och sjukhuset. Händelserna polisanmäldes också, men utredningen lades ner.

Fallet väckte starka reaktioner. 800 läkare och läkarstudenter skrev ett ett öppet brev till rektorn vid Örebro universitet där de krävde att universitetet skulle pröva mannens lämplighet som läkare.

Men det är bara Högskolans avskiljandenämnd (HAN) som har rätt att stänga av en student för gott från en utbildning. Universitetet ansökte om avskiljande med motiveringen att man ser mycket allvarligt på läkarstudentens agerande och misstänker att han lider av en psykisk störning och tror att det finns en risk att han kan skada andra.

Läkarstudenten själv har sagt att han mått dåligt psykiskt i perioder – bland annat under den aktuella perioden. Han medger att han betett sig mycket olämpligt men han anser sig inte lida av en psykisk störning. Han uppger också att risken för att han ska skada andra är obefintlig.

HAN beslutade i slutet av förra året att läkarstudenten skulle genomgå en läkarundersökning, och han stängdes tillfälligt av från utbildningen i väntan på undersökningen.

Nu har HAN beslutat att han får fortsätta sin utbildning. Läkarundersökningen, som utfördes av en överläkare i psykiatri och rättspsykiatri, visade ingen psykisk störning, och eftersom studenten inte heller begått något allvarligt brott så är inte kraven för ett avskiljande uppfyllda. Avskiljandenämnden påpekar att man inte tar ställning till mannens lämplighet som läkare.

Örebro universitetsrektor Johan Schnürer är besviken över HAN:s bedömning.

– Jag hade naturligtvis tyckt att det vore rimligt att stänga av en student som uppvisat ett så olämpligt beteende. Det var därför vi ansökte om avskiljande, och vi står fast vid det.

Han ser dock små möjligheter att överklaga beslutet.

Enligt rektorn vill läkarstudenten gärna fortsätta sina studier. Exakt hur det ska ske är upp till de programansvariga för läkarutbildningen att bestämma.

– Men jag skulle tro att man får hitta en speciallösning för honom. Det är svårt att tro han kan få göra VFU eller vara ute i vården på olika sätt, säger Johan Schnürer.

Ann-Sofie Duberg, programansvarig på läkarutbildningen i Örebro, uppger att studenten kommer att erbjudas att återuppta studierna.

– Studenten har all rätt att fortsätta sin utbildning och kommer förstås få möjlighet att göra det. Det är vår uppgift att erbjuda honom det. Sedan kommer vi givetvis ha möten med honom och lägga upp en plan.

Hon uppger att universitet även är skyldiga att försöka ordna verksamhetsförlagd utbildning (VFU) åt alla studenter, men att det är upp till verksamheterna att avgöra om de vill erbjuda en student en plats.

Om han erbjuds VFU kommer universitetet att upprätta en särskild handlingsplan. Det görs för alla studenter som, liksom den aktuella studenten, tidigare har underkänts på en VFU-placering.

Hur ser du på studentens möjlighet att få ut läkarexamen?

– Det kan jag inte uttala mig om. Den teroretiska delen är inget bekymmer utan det beror helt på om han kommer få VFU-plats, säger Ann-Sofie Duberg.

Läs också:

Läkarstudent stängs av efter att ha kontaktat minderåriga patienter

800 läkare i öppet brev efter students avstängning

Universitet vill ha vassare verktyg mot olämpliga studenter

SLF student kritiska mot lärosätenas lämplighetskontroll

GRUNDER FÖR AVSKILJANDE

En student får avskiljas från en utbildning om hen lider av en psykisk störning, missbrukar alkohol eller narkotika eller har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet och det bedöms föreligga en påtaglig risk att studenten kan skada andra personer eller värdefull egendom under utbildningen.

Om Högskolans avskiljandenämnd anser att det finns skäl att anta att studenten bör avskiljas från utbildning, får nämnden begära att studenten ska genomgå en läkarundersökning.