Kinas smittskyddsinstitut släppte nyligen en analys av alla fall av det nya coronaviruset som rapporterats i landet till och med den 11 februari.

Enligt analysen har 3 019 fall bland personer som jobbar i sjukvården rapporterats under den perioden. 1 717 av de fallen är alltså bekräftade med ett molekylärbiologiskt test. I resten av fallen rör det sig om misstänkt smittade, asymtomatiska eller kliniskt diagnostiserade fall.

Under den aktuella perioden har fem sjukvårdsanställda avlidit efter att ha insjuknat i covid-19, enligt rapporten.

Sett till den kinesiska befolkningen i stort rör det sig om drygt 72 000 fall – varav 44 600 bekräftade – till och med den 11 februari.

Av rapporten framgår också att dödligheten i sjukdomen varierar kraftigt mellan olika grupper. För bekräftade fall utan andra underliggande sjukdomar är den knappt 1 procent, medan den ligger högre för personer med samtidig hjärt–kärlsjukdom eller diabetes till exempel.

Som Läkartidningen berättat lättade kinesiska myndigheter på diagnoskraven för det nya coronaviruset den 12 februari. Därefter kan diagnosen ställas kliniskt, utifrån till exempel lungröntgen. Innan dess krävdes att patienten genomgick ett nukleinsyretest, för att bekräfta diagnosen.

Läs även:

Fler labb får möjlighet att analysera coronavirus

Studie: Coronavirusets förmåga att sprida sig är större än WHO trott

Läkare: Folkhälsomyndigheten borde uppmana till större försiktighet

Förändrad diagnosmetod fick coronavirusfall att skena

Nu har coronaviruset fått ett namn

Vårdcentral utrymdes efter larm om coronavirus

Visselblåsande läkare död – stor ilska i Kina

»Viktigt genombrott« i jakten på vaccin mot 2019-nCoV

Omkring 50 prov har analyserats för nya coronaviruset

Bekräftat fall av coronavirus i Sverige

Myndighet vill klassa nya coronaviruset som samhällsfarligt

Internationellt nödläge utlyst på grund av nya coronaviruset

Ännu inga coronafall i Sverige

Över 500 smittade i nya coronaviruset – stad isoleras

Fyra döda i coronavirus – WHO i krismöte

Nytt coronavirus upptäckt i Kina