Kan en ny privat klinik,  som lanserats som den första privata cancerkliniken i Skåne, korta köerna i cancervården? Det hoppas i alla fall Per-Anders Abrahamsson, professor emeritus i urologi och medicinskt ansvarig för Perituskliniken, som nu håller på att ta form på life science-området Medicon Village i Lund. 

– Vi vill hjälpa och avlasta regionerna, framför allt i Södra sjukvårdsregionen, säger han när han iklädd finbyxor, hjälm och varningsväst stegar runt på det som fortfarande är en byggarbetsplats.

Han tillägger att behoven bara kommer att öka framöver.

– Cancer är ju den sjukdomsgrupp som kommer att ta över och eskalera de närmaste 10–20 åren, när vi blir bättre på att hantera hjärt–kärlsjukdomar och andra folksjukdomar.

Och det saknas inte ekonomiska muskler. För finansieringen står nämligen några av landets mest penningstarka personer.

Välkända namn som Mats Paulsson, huvudägare i byggföretaget Peab samt huvudägare i stiftelsen Medicon Village, Rune Andersson från industrikoncernen Mellby gård och Antonia Ax:son Johnson pumpar in minst 100 miljoner kronor i verksamheten.

Den nya kliniken är Per-Anders Abrahamssons gamla dröm och vision. 

Här hoppas han få till det som han säger har varit omöjligt under hans 45 år i den offentliga sjukvården, nämligen minimal väntetid för cancerpatienter.

– Patienterna ska få snabbt besked. Ta till exempel prostatacancer. I dag får man vänta en månad på att få svar på ett vävnadsprov om man har eller inte har cancer, säger Per-Anders Abrahamsson, som tidigare varit verksamhetschef för urologin på Skånes universitetssjukhus i 18 år och ordförande i det europeiska urologisällskapet EAU i sammanlagt 8 år.

– Har vi allt under ett tak, med korta beslutsvägar och samordning av alla verksamhetsområden, så får vi de optimala betingelserna för att undvika väntetid, fortsätter han.

Kliniken – som beräknas öppna i slutet av sommaren – kommer till en början att fokusera på diagnos och kirurgisk behandling av cancersjukdomar, och då i första hand prostatacancer.

– Mycket talar också för att bröstcancer kommer in i bilden, säger Per-Anders Abrahamsson när han och klinikens vd Åsa Dahm visar runt i det som ska bli operationssalar, röntgenavdelning och sterilcentral.

Även om mycket fokus kommer att ligga på cancer så är tanken att också hantera icke-cancerrelaterade sjukdomar. Kliniken söker nu specialistläkare inom urologi, gynekologi, bröstcancer och endokrin kirurgi.

Enligt en prognos ska verksamheten, när den är i full drift ett år efter start, ha runt 35 anställda och kunna hantera cirka 60 patienter per dag.

Men kliniken siktar betydligt högre än så. Tanken är att den så småningom ska bli »komplett när det gäller cancersjukdomar«.

– I framtiden vill vi kunna erbjuda hela sortimentet inom onkologi, till exempel cytostatikabehandling, immunterapi och strålterapi. Det är ju inte ovanligt med trippelbehandling vid bröstcancer till exempel, säger Per-Anders Abrahamsson.

Han tillägger att det finns långt framskridna planer på utbyggnad i flera etapper.

– Finansieringen är det minsta bekymret. För den sista etappen har vi redan en donation från Rausing-familjen som ligger och väntar. 

Med det planerade upplägget blir kliniken tämligen unik, enligt Per-Anders Abrahamsson.

– Det finns ingen privat vårdgivare som har det upplägget i Sverige eller Norden. Definitivt inte i Danmark eller i Norge. I Helsingfors i Finland finns det privata cancersjukhuset Docrates, men de har ingen kirurgi.

Målet är att tre olika patientströmmar ska få det hela att gå runt: patienter som har råd att betala själva för snabb behandling, patienter med privata sjukvårdsförsäkringar och patienter som den offentliga vården inte klarar av inom vårdgarantin.

Hur mycket patienter kommer att få betala ur egen ficka för behandling är oklart.

Läkartidningen har frågat om kostnaden för exempelvis prostatacancerkirurgi, men inte fått några sådana uppgifter. 

I dag har kliniken inget vårdavtal med vare sig Region Skåne eller någon annan region, men Per-Anders Abrahamsson räknar med att få till ett samarbete. 

Tanken är också att bedriva såväl fortbildning som forskning på kliniken.

– Det var ett villkor från min sida gentemot investerarna. 

Just avsaknaden av egen kirurgi gör att Docrates – där 20 procent av patienterna kommer från Sverige – nu vill ha ett samarbete med Perituskliniken, enligt Per-
Anders Abrahamsson.

– De ville själva etablera sig här i Lund för några år sedan, men backade när de fick höra om våra planer. Nu har vi varit där och tittat på deras verksamhet, säger han och byter en blick med Åsa Dahm innan han fortsätter:

– Vi har väl blandade känslor. Det jag varit lite kritisk mot är att de när det gäller vissa nya behandlingsmetoder är ute i tassemarker, inte minst när det gäller prostatacancer. Men de har ju en blomstrande verksamhet, och strålterapi och cellgiftsbehandling sköter de säkert »by the book«.

Nyligen gav regeringen Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i uppdrag att snabbutreda om det finns risk att patienter med privata sjukvårdsförsäkringar ges företräde i sjukvården. Utredningen ska vara klar den 31 mars.

Men enligt Per-Anders Abrahamsson finns det ingen risk för ojämlik vård på Perituskliniken.

– Nej. Ambitionen är att skapa vård utan väntan, men om en kö ändå uppstår så är det medicinsk prioritering som gäller. Det finns inte på kartan att någon ska kunna köpa sig före i kön, så länge jag finns med som övergripande medicinskt ansvarig.

Enligt Per-Anders Abrahamsson är intresset för att arbeta på kliniken stort. I början av januari hade ungefär 80 spontan-ansökningar kommit in, varav ett 20-tal från läkare.

– Vi kommer i görligaste mån att plocka upp dem som redan lämnat den offentliga vården och i dag till exempel jobbar för bemanningsföretag eller privata verksamheter. Det är ett etiskt dilemma för mig att ta personal från min gamla klinik, som jag arbetat med i drygt fyra decennier. Men många av dem som arbetade hos mig innan jag avgick som chef 2016 har redan hoppat av.

I dag har Region Skåne problem med köer i   cancervården, inte minst när det gäller prostatacancer och bröstcancer. Förra året fick bara 7 procent av de 261 patienter i regionen som genomgick prostatacancerkirurgi sin operation inom 61 dagar, den maximala tid som det standardiserade vårdförloppet för prostatacancerkirurgi anger.

När det gäller bröstcancerkirurgi fick 30 procent av de 910 patienter som opererades förra året behandling i tid – det vill säga inom det standardiserade vårdförloppets maxgräns på 28 dagar.

Gilbert Tribo (L), regionråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Skåne, anser att den nya kliniken är en satsning som är dubbelsidig.

– Vi har ju köer inom vissa delar av cancerverksamheten där vi faktiskt skulle ha nytta av det som de kan erbjuda. Det är ju inte så att vi har en köfri cancervård i Skåne. Det har ju nyligen varit på tapeten att vi har bekymmer, även om det då handlade om patienter med lever- eller pankreascancer, säger han och förtydligar:

– Med den undersökningskapacitet och operationskapacitet som de har skulle de absolut vara ett stort tillskott. Om vi upphandlar den verksamheten är det ju ytterligare en aktör i Skåne som vi kan ha nytta av och som kan vara till gagn för skåningarna. 

Gilbert Tribo betonar att regionen inte kan garantera att kliniken vinner en eventuell upphandling, men utesluter inte ett avtal.

Han tycker att de ansvariga för Perituskliniken varit föredömliga i sina kontakter med regionen.

– De var tidiga med att etablera kontakt både politiskt, på professionsnivå och tjänstemannanivå och informera oss om sina planer. En av de drivande har ju varit chef hos oss i Region Skåne, så det finns goda relationer mellan Perituskliniken och de som är verksamma där och Region Skånes medarbetare.

Gibert Tribo ser dock en risk att den offentliga vården dräneras på kompetens när konkurrensen om kompetent personal ökar.

Redan i dag har regionen svårt att hitta personal inom vissa specialiteter. 

– Det är ju inte så att våra urologer växer på träd precis. Vi har inte heller anestesi-sjuksköterskor, röntgenläkare och röntgensjuksköterskor i överskott. Jag ska inte sticka under stol med att det finns en risk att vi får en brist på medarbetare som gör att vi kan få svårt att leverera vård i tid. 

Även Lars Malmberg, nuvarande verksamhetschef för urologen på Skånes universitetssjukhus, har uttryckt oro för att cancerpatienter kan komma i kläm om kliniken rekryterar från den offentliga vården, även om han sätter sitt hopp till den uttalade ambitionen att rekrytera svensk personal som i dag till exempel jobbar i Norge.

»Samtidigt kan man inte blunda för verkligheten. Våra medarbetare är ju inte fastkedjade vid kliniken, det är klart att det kan vara lockande att byta om möjligheten finns«, har han tidigare sagt till Sydsvenskan.

Enligt Per-Anders Abrahamsson har investerarna – som han känner personligen sedan många år – ett långsiktigt perspektiv.

– Jag har sagt till dem att det här inte kommer att vara någon kassako de första fem åren. Det här är ju en stor investering med långsiktighet och det är vi ju helt överens om. Det som gör att de går in i ett sådant här projekt är att alla de här familjerna, liksom alla andra familjer, har drabbats av cancersjukdomar.

Men på sikt finns det väl ändå en målsättning att gå med vinst?

– Jo, det är klart att det gör. Vi måste ju ha ekonomisk bärighet så att vi kan återinvestera och förnya utrustning och bedriva forskning och utbildning. Det kostar pengar.

Han är inte omedveten om att en privat cancerklinik med finansiering från några av Sveriges mest kapitalstarka personer kan ses som kontroversiell, eller »väcka ont blod« som han uttrycker det.

– Men så här långt har kritiken varit ganska lågmäld, måste jag ärligt säga. En del tycker att den offentliga sjukvården borde kunna klara det här. Och ja, det tycker jag också egentligen. Hade den fungerat optimalt hade vi ju inte behövts.  Då hade det inte funnits på kartan att vi skulle starta upp en privatklinik.

Han tillägger:

– Men vi ser oss inte 100-procentigt som en privatklinik. I och med att vi har utbildning, forskning och ropar efter ett samarbete med regionerna, inte minst Södra sjukvårdsregionen, så ser jag mer att vi är en förlängd arm till den svenska sjukvården.

Läs även: Forskare: Problem blanda patienter med olika typer av finansiering

Perituskliniken

I första etappen kommer kliniken att ha

  • fyra högteknologiska operationssalar, varav en med kirurgrobot
  • röntgenavdelning med magnetkamera och PET-DT
  • sex postopera­tiva platser
  • vårdrum med plats för nio patienter
  • tre mottagningsrum
  • sterilcentral

Klinikens beräknade kapacitet efter ett år

Diagnostik: Cirka 30 patienter per dag kommer att kunna undersökas med magnetkamera och/eller PET-DT med eller utan spårsubstans.

Kirurgi: Cirka 13 ingrepp per dag kommer att kunna göras i de fyra operationssalarna. 

Mottagning: 15–20 patienter per dag, beroende på behandling och undersökningstyp. 

Prognosen bygger på fem dagars arbetsveckor. Vid ökad tillströmning av patienter kan kliniken även komma att bedriva verksamhet kvällstid och lördagar.