Jun Wang Hjelm, överläkare på lung- och medicinkliniken vid Trelleborgs lasarett. Foto: Privat

Överläkaren Jun Wang Hjelm, som arbetar på lung- och medicinkliniken vid Trelleborgs lasarett, kommer från Kina men har bott i Sverige sedan 1988. Hon är även ordförande i den kinesiska föreningen i Malmö och sitter i styrelsen för Kinesiska riksförbundet i Sverige.

Utbrottet av det nya coronaviruset i Wuhan har skapat stor oro hos kineser som bor i Sverige, enligt Jun Wang Hjelm. Särskilt hos dem som varit i Kina nyligen för att fira det kinesiska nyåret. Kinesiska riksförbundet har fått många frågor om hur man bör agera när man kommer tillbaka till Sverige.

Folkhälsomyndighetens råd är: »Du kan leva som vanligt om du inte har luftvägssymtom som hosta, andningssvårigheter eller feber – ring då 1177 Vårdguiden«.

Olika länder har valt olika lösningar när det gäller reserekommendationer och kontroll av friska evakuerade personer och resenärer från drabbade områden. Råden från Folkhälsomyndigheten i Sverige skiljer sig till exempel från råden som ges av motsvarande myndighet i Kina. Det har skapat en osäkerhet bland svenskkineserna, enligt Jun Wang Hjelm.

– I Kina är alla jätterädda och stannar hemma. Men här får de höra att de ska leva som vanligt. Det blir en väldigt stor kontrast.

Sverige och de övriga nordiska länderna har valt att följa Världshälsoorganisationen WHO:s riktlinjer samt rekommendationer från ECDC. Här vidtas de flesta åtgärder inom smittskyddet utan tvång. Inga hälsokontroller görs till exempel på personer som just varit i Kina – med undantag för det tiotal personer som evakuerades med EU-plan direkt från Wuhan. Folkhälsomyndigheten motiverar det med att hälsokontroller gav liten eller ingen effekt vid sarsutbrottet.

Men Jun Wang Hjelm tycker att Folkhälsomyndigheten i Sverige bör uppmana till större försiktighet.

– Som läkare tycker jag att Folkhälsomyndigheten tar lite väl lätt på det här. Man borde uppmana folk att leva med försiktighet och inte som vanligt. Tänk vilket jobb med smittspårning och annat som det hade blivit om kvinnan i Jönköping inte hade satt sig själv i frivillig karantän, säger hon och fortsätter:

– Jag tycker inte heller att man ska oroa folk i onödan eller sätta friska människor i karantän. Men viss försiktighet kostar inte så mycket. Det här viruset smittar ändå väldigt många människor och det finns fortfarande många frågetecken kring det.

Hon påpekar att det till exempel inte är helt klarlagt att viruset verkligen inte kan smitta under inkubationstiden. Därför är Jun Wang Hjelm förvånad över att personer som kommit hem från Kina uppmanas att gå till jobbet direkt efter hemkomsten. Samtidigt säger hon att många frivilligt väljer att stanna hemma eller jobba hemifrån, och att många arbetsplatser även uppmanar till det.

För att stilla oron hos återvändande svenskkineser har Jun Wang Hjelm på uppdrag av Kinesiska Riksförbundet i Sverige, sammanställt rekommendationer på kinesiska tillsammans med läkarna Ying Liu och Bo Liu. Rekommendationerna bygger enligt Jun Wang Hjelm på information från folkhälsomyndigheterna i Sverige och i Kina.

– Vi är i Sverige och ska följa svenska regler. Men sedan har vi även gett lite fler praktiska råd om hur man kan skydda sig själv eller sina medmänniskor, som till exempel att tvätta händerna ofta och försöka sova i olika rum om det går.

Hur pass orolig är du själv för coronaviruset?

– Inte så orolig. I Kina har det vidtagits så kraftiga åtgärder för att begränsa smittspridningen. Och jag tror inte att det kan bli en epidemi i Sverige.

Hur tycker du att Kina har agerat?

– I början var det lite som vanligt, nämligen att myndigheterna försökte mörka det hela. Och sedan kan jag tycka att de till viss del överreagerat. Men jag förstår det samtidigt. Kina är ett så stort och tätbefolkat land, och dessutom inträffade det under det kinesiska nyåret.

Från flera länder utanför Kina rapporteras det om att personer med asiatiskt utseende utsätts för påhopp och kränkningar med anledning av virusutbrottet. Enligt Jun Wang Hjelm märks det även i Sverige.

– En kvinna berättade att hennes barn blev kallat »virus« av sina skolkamrater, säger Jun Wang Hjelm som ser händelser som denna som ett uttryck för att det råder okunskap och rädsla för coronaviruset i Sverige.

Jun Wang Hjelms rekommendationer

Rekommendationerna till återvändande kineser som läkarna Jun Wang Hjelm, Ying Liu och Bo Liu sammanställt på uppdrag av Kinesiska Riksförbundet i Sverige.

 Hur ska man göra?

  • Undvik folksamling de första 14 dagarna efter resan. Om du behöver befinna dig på offentlig plats, använd munskydd.
  • God personlig hygien, till exempel att tvätta händerna ofta med tvål eller handsprit, undvik att röra vid ansiktet och ögon.
  • Torka din mobil ofta med handsprit.
  • Hosta i armvecket.
  • Undvik viss närkontakt som kyssar och kramar med dina familjemedlemmar de första 14 dagar efter resan för att minska smittrisken inom familjen.

När och hur ska man kontakta sjukvården?

  • Vid feber, hosta, andnöd, muskelvärk eller röda ögon. Ring 1177 för konsultation.
  • Vid livshotande tillstånd, till exempel tilltagande andnöd eller svimning, ring 112. Glöm inte att informera sjukvården var du har varit.
  • Vid besök på akuten, använd munskydd. Berätta omedelbart att du har nyligen återvänt från Kina.

 Rekommendationerna är hämtade från folkhälsomyndigheterna i Sverige och Kina.