De senaste åren har Västra Götalandsregionen testat närakuter på fyra olika ställen (se faktaruta) i ett pilotprojekt.

Men utvärderingen av projektet har visat att det förväntade resultaten uteblivit. Hittills är det bara närakuten på Östra sjukhuset i Göteborg som har lett till kortare ledtider på akuten och ett bättre samarbete mellan akuten och primärvården.

Från fackligt håll har det länge riktats skarp kritik mot konceptet med närakuter, vilket Läkartidningen berättat om. 

– Det grundläggande problemet med närakutkonceptet är att det inte tar sin utgångspunkt i primärvårdspatienters behov av akut vård, utan inriktar sig huvudsakligen på att avlasta sjukhusens akutmottagningar. Det vill säga patienter som man tycker borde tas hand om i primärvården i stället, sa Christina Sjöberg, styrelseledamot i Västra Götalands läkarförening, tidigare till Läkartidningen.

Nu börjar även politikerna tveka om närakuterna. Egentligen skulle ett beslut om ett eventuellt breddinförande ha tagits i januari. Men det har skjutits fram.

– Vi behöver hitta en gemensam plan om hur vi ska klara det akuta omhändertagandet vid sidan av våra akutsjukhus, säger Jonas Andersson (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Han fortsätter:

– Bollen ligger nu hos oss gruppledare. Vi måste hitta en samsyn och en balans där vi får ihop det på ett så bra sätt som möjligt för invånarna till en så rimlig kostnad som möjligt, och där vi använder vår personal och kompetens så rationellt som möjligt.

För ett par veckor sedan deltog Jonas Andersson i ett seminarium med fokus på det framtida jourutbudet mellan vårdcentralernas normala öppettider och akutsjukhusens verksamhet. Enligt Jonas Andersson gav det upphov till nya insikter.

– Jag blev förvånad över att en så stor andel av dem som besökte närakuten på Östra sjukhuset remitterades mellan 8 och 17, det vill säga när vårdcentralerna har sina normala öppettider. Det fick mig att börja fundera.

En utgångspunkt från början var att det på sikt skulle bli närakuter på 15 platser, företrädesvis i anslutning till sjukhus.

– Samtidigt säger vi att vi ska satsa på primärvården och vårdcentralerna. Ska vi då binda upp många allmänläkare med att arbeta med det akuta omhändertagandet också dagtid på våra sjukhustomter? Vi måste väga för- och nackdelar mot varandra, säger Jonas Andersson.

Projekttiden för de fyra närakuterna har tidigare förlängts till den 15 augusti, men enligt Jonas Andersson är det troligt att de kommer att finnas kvar året ut.

När kommer ni att ge ett besked om närakuternas framtid?

– Jag hoppas att vi ska kunna ge ett besked så snart som möjligt. Vi behöver sätta ner foten innan sommaren, även om närakuterna fortsätter fram tills årets slut.

Hur troligt är det att ni skrotar planerna på ett breddinförande?

– Det kan jag inte säga än. Vi måste sätta oss ner och prata om detta. Men efter seminariet tror jag att det är fler som känner att det är primärvården vi måste avlasta i första hand för att den vägen minska behovet av att åka till akuten, säger Jonas Andersson.

Läs mer:

Oviss framtid för närakuter i Västra Götaland

Närakuter oroar läkarföreningar i Västra Götaland

Fyra närakuter testas

I dag finns fyra närakuter i Västra Götalandsregionen.

  • Närakuten på SU/Östra sjukhuset öppnade i november 2017.
  • Närakuten i Tanumshede som gjordes om från jourcentral och utökade sina öppettider i augusti 2018.
  • Närakuten i Skene som gjordes om från jourcentral i april 2019.
  • Närakuten i Lidköping som gjordes om från jourcentral och flyttade in på Lidköpings sjukhus i april 2019.

De drivs ännu som pilotprojekt och är en del av regionens omställning av vården. Tanken är att på sikt ersätta de befintliga jourcentralerna med 15 närakuter. Regionen har beskrivit det som att fler patienter ska ges vård på rätt vårdnivå och att närakuterna ska förstärka samarbetet mellan primärvård och akutsjukhus. Något som i slutänden ska ge såväl kortare ledtider på sjukhusens akutmottagningar som ökad medicinsk kvalitet vid det akuta omhändertagandet.