Förlossningen i Karlskoga kan öppna igen först när det finns tillräckligt med erfaren personal och säkra transporter till Universitetssjukhuset Örebro. Det har hälso- och sjukvårdsdirektören kommit fram till i en ny rapport som presenterades på onsdagen.

Och eftersom det råder allmän brist på exempelvis barnläkare och neonatologer behöver Region Örebro län lösa personalfrågan internt.

– Eftersom det är svårt att rekrytera erfarna sjuksköterskor och läkare, och ännu svårare att ordna hyrpersonal som kan vara längre tid på plats, kommer vi att vara tvungna att utbilda själva, säger Jonas Claesson, hälso- och sjukvårdsdirektör, till Sveriges Radio P4 Örebro.

Förlossningen stängde i juni 2019 efter att verksamhetschefen kommit fram till att det inte gick garantera patientsäkerheten för akut sjuka nyfödda barn. Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Örebro län beslutade dock i augusti att förlossningen skulle öppnas igen, och det skulle göras »skyndsamt«.

Men för att barnens patientsäkerhet ska vara garanterad behövs förstärkningar inom neonatalvården. Och för det krävs primärt två saker:

  • Ett team som är tillgängligt dygnet runt alla dagar i veckan som har tillräcklig kompetens för stabilisering och akut vård av akut sjuka nyfödda.
  • En organisation för transport av de svårast akut sjuka nyfödda barnen. 

För ett team behövs bland annat en barnläkarjourlinje, en gynekologjourlinje och förstärkt bemanning av barnmorskor och/eller sjuksköterskor. För transporterna behövs ytterligare en bakjourslinje för anestesi/IVA och ett neonatalt transportteam vid Universitetssjukhuset Örebro. 

Några riktlinjer för neonatalvård finns inte i Sverige. Men det finns rekommendationer från Svensk neonatalförening. Enligt dessa ska det alltid finnas neonatala vårdplatser vid alla förlossningsenheter. Enligt hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport är det dock en »orimligt hög ambitionsnivå« i Karlskoga, med tanke på patientvolymer, ekonomi och bemanningsmöjligheter.

Erfarenhet säger också att det är mycket svårt att rekrytera. Till exempel har ingen sökt de tre barnläkartjänster som annonserats sedan i höstas. Möjligheten till hyrpersonal bedöms också som låg. Kvar blir alltså att utbilda läkare inom regionen, och det tar flera år. Tidigast årsskiftet 2024/2025 skulle förlossningen kunna vara igång igen.

Men så länge vill det politiska styret i regionen inte vänta. De föreslår därför att förlossningen upphandlas och drivs av en privat entreprenör.

– Vi kommer betala den privata aktören att bedriva vård åt oss på samma sätt som vi gör med andra privata aktörer i dag, säger Karin Sundin (S), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande till P4 Örebro.

Förslaget om upphandling ligger på hälso- och sjukvårdsnämndens bord den 26 februari.

Du kan läsa hela rapporten här.

 

Läs även: 

Förlossningen i Karlskoga: »Inte sannolikt att vi kan öppna i år«

Politiker: Förlossningen i Karlskoga ska öppna igen

Hallengren kallar till möte om förlossningsvården