Med anledning av utbrottet av covid-19, som orsakas av det nya coronaviruset, meddelar nu regeringen att man stöttar Världshälsoorganisationens (WHO) krisfond med 40 miljoner kronor.

– Huvuddelen från bistånd, men också en del från Socialdepartementet. Det handlar framför allt om att stödja de länder som har en svag hälso- och sjukvårdsorganisation i dag, sa Peter Eriksson (MP), minister för internationellt utvecklingsarbete, vid en pressträff. 

Syftet med fonden är att stärka WHO:s förmåga att snabbt kunna agera vid smittsamma sjukdomar.

– Ju bättre organisation vi har i de olika länderna i världen, desto mindre är risken att det här sprider sig och att man kan ta hand om det på nationell nivå, sa Peter Eriksson.

Vid pressträffen medverkade också socialminister Lena Hallengren (S). Hon sa att de ansvariga myndigheterna sammanfattningsvis bedömer att Sverige har en bra beredskap mot covid-19.

– Regeringen följer utvecklingen hela tiden. Vi lyssnar till expertmyndigheternas rekommendationer, och vi agerar i enlighet med dem, sa Lena Hallengren.

Hon tog också upp spridningen utanför Kina. I allt fler länder, exempelvis Italien, Iran och Sydkorea, har utbrott av viruset skapat oro den senaste helgen. I Lombardiet i norra Italien stängdes skolor, restauranger och affärer.

– Jag förstår människors oro och känsla av att det kommer närmare. Italien ligger geografiskt närmare, och det föranleder förstås än närmare samarbete och att vi tillsammans vidtar åtgärder. Nu har expertmyndigheter och aktörer möten på EU-nivå för att diskutera situationen och hur krisberedskapen eventuellt kan växlas upp.

Lena Hallengren ville också understryka att det finns lagstöd för att vidta tvingande åtgärder som karantän och avspärrningar. I Sverige finns 8 karantänshamnar och 5 karantänsflygplatser.

Samtidigt, framhöll Lena Hallengren, finns en god laboratoriekapacitet att analysera prov för det nya coronaviruset. Dessutom bedömer Socialstyrelsen att den nationella beredskapen är god när det gäller vårdplatser, materiel och personlig skyddsutrustning.

– Jag vet att det till vardags finns en diskussion om antalet vårdplatser. Jag vill därför påpeka att Socialstyrelsen tittat just på vårdplatskapacitet med koppling till vårdens förmåga att hantera covid-19, sa Lena Hallengren.

Hon berättade också att Folkhälsomyndigheten, som är den myndighet som samordnar smittskyddet på nationell nivå, under eftermiddagenkommer att komma ut med ytterligare information.

I skrivande stund har omkring 79 500 fall konstaterats världen över, varav drygt 77 000 i Kina, 833 i Sydkorea och 157 i Italien, enligt universitetet Johns Hopkins karta (hub.jhu.edu) över utbrottet.

Antal rapporterade dödsfall var då 2 620, de flesta i Kina, 8 i Iran, 7 i Sydkorea och 3 i Italien samt enstaka fall i Frankrike, Japan, Filippinerna och Taiwan.

Läs även:

Ny rapport: 3 000 coronavirusfall bland sjukvårdspersonal i Kina

Fler labb får möjlighet att analysera coronavirus

Studie: Coronavirusets förmåga att sprida sig är större än WHO trott

Läkare: Folkhälsomyndigheten borde uppmana till större försiktighet

Förändrad diagnosmetod fick coronavirusfall att skena

Nu har coronaviruset fått ett namn

Vårdcentral utrymdes efter larm om coronavirus

Visselblåsande läkare död – stor ilska i Kina

»Viktigt genombrott« i jakten på vaccin mot 2019-nCoV

Omkring 50 prov har analyserats för nya coronaviruset

Bekräftat fall av coronavirus i Sverige

Myndighet vill klassa nya coronaviruset som samhällsfarligt

Internationellt nödläge utlyst på grund av nya coronaviruset

Ännu inga coronafall i Sverige

Över 500 smittade i nya coronaviruset – stad isoleras

Fyra döda i coronavirus – WHO i krismöte

Nytt coronavirus upptäckt i Kina