– De riskkapitaldrivna bolagen är kanske beredda att gå med underskott och lägga en massa pengar på marknadsandelar och bemanna upp alla möjliga tider. Men är du en offentligt finansierad vårdgivare, som samtidigt står inför andra utmaningar, vill du växa organiskt, säger Ulf Österstad, verksamhetschef för Bra liv nära i Region Jönköpings län.

Regionen var först ut i landet med digital vård slutet av 2015. Men fram till förra året var det svårt att bemanna den digitala tjänsten.

– Det har varit jättetrögt att få folk att jobba med det här. Men det hände något på sommaren. Mitt i juli kunde läkarna ringa och vilja prata om hösten. Det har inte hänt innan.

Han tror att både personalen och befolkningen i stort har gått från skepsis till acceptans och att fler medarbetare börjar se fördelarna med att exempelvis arbeta hemifrån.

Det är en bidragande orsak till att besöken under 2019 ökat med 30 procent. Men fortfarande rör det sig endast om några tusen, en bråkdel av de digitala besök som länsborna gör hos privata digitala vårdgivare.

– Vi växer inte lika fort som de privata, och det är jag bekymrad över. Jag tycker ju att i Jönköpings län, där vi har 75 procent av de listade patienterna, också borde ha 75 procent av de digitala vårdkontakterna.

Bland de regioner som mer nyligen infört digital vård i egen regi finns Stockholm.

– Som region kan vi inte göra en massa reklam som de privata kan göra. Men när man väl hittat oss kommer man tillbaka, det märker vi, säger Jeanette Skantz Holmberg, projektledare för Husläkarmottagning online.

Tidigare har stockholmarna stått för en oproportionerligt stor del av besöken till de privata nätläkarna. Men förra året började regionen satsa på egen digital primärvård, även kvällar och helger. Stockholm införde dessutom en »digital vårdgaranti« som i längden ska göra alla vårdcentraler digifysiska.

Under 2019 har regionens vårdapp gått från 20 000 användare till 50 000.

– Det har hänt mycket under det gångna året. Vi har videosamtal, och en chatt har tillkommit. Det är jättekul att våra invånare hittar till oss, säger Jeanette Skantz Holmberg.

Läs mer:

Rekordmånga besök hos nätläkarna