I går, onsdag, var sista datum att skicka in ansökan till Socialstyrelsen om att få bedriva vård vid förvärvad ryggmärgsskada.

Och nu står det klart att alla universitetssjukhus utom det i Örebro vill bedriva den här typen av vård för vuxna. Ansökningar om att få bedriva vård vid Akademiska sjukhuset, Universitetssjukhuset i Linköping, Norrlands universitetssjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Skånes universitetssjukhus samt Karolinska universitetssjukhuset har kommit in till Socialstyrelsen. Det innebär att det riskerar att bli dragkamp. Enligt Socialstyrelsen ska denna vård vid förvärvad ryggmärgsskada nämligen bara finnas på fyra ställen i landet.

Tre sjukhus – Sahlgrenska universitetssjukhuset, Skånes universitetssjukhus och Karolinska universitetssjukhuset – vill även bedriva vård för undergruppen »funktionellt mycket höga skador med kvarstående behov av andningsstöd/ventilator«.

Även när det gäller barn och ungdomar med förvärvad ryggmärgsskada riskerar det att bli kamp. Fyra sjukhus – Akademiska sjukhuset, Universitetssjukhuset i Linköping, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Karolinska universitetssjukhuset – vill bedriva vården. I det här fallet ska den dock finnas på bara två ställen i landet, enligt Socialstyrelsen.

Ansökningarna bereds nu i den av regionerna utsedda beredningsgruppen.

I maj fattar nämnden, som består av politiker från sjukvårdsregionerna och har Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell i spetsen, beslut om vilka som får tillstånd att bedriva den aktuella vården.

Redan i slutet av mars fattar nämnden också beslut om vilka som får bedriva viss vård vid endometrios, viss vård vid trofoblastsjukdomar respektive åtgärden Exit – en avancerad form av kejsarsnitt.

Enligt Socialstyrelsen ska nationell högspecialiserad vård vid endometrios finnas på fem ställen. Sex ansökningar inkom men efter att Region Värmland och Centralsjukhuset Karlstad självmant dragit tillbaka sin ansökan återstår nu Falu lasarett, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Skånes universitetssjukhus, Södersjukhuset och Akademiska sjukhuset.

Både när det gäller viss vård vid trofoblastsjukdomar och Exit ska vården bara finnas på ett ställe i landet, enligt Socialstyrelsens tidigare beslut. I båda fallen är det också bara ett sjukhus, nämligen Karolinska universitetssjukhuset, som vill ta på sig det hela.