I december förra året lämnade Sveriges läkarförbund sitt yrkande i årets avtalsrörelse till motparten Sveriges Kommuner och regioner (SKR).

Yrkandet innehåller bland annat krav på löneökningar på 3 procent för 2020. Förbundet vill också ha bättre möjligheter till ett långt arbetsliv, jourbefrielse för äldre och gravida, bättre incitament för läkare att bli chefer samt omvärderade faktorer för jour och beredskap.

Men än så länge är det ganska lugnt i avtalsförhandlingen. Det säger förbundets tillförordnade chefsförhandlare Peter Wursé.

– Vi sa upp avtalet strax före jul och nu löper uppsägningstiden fram till den sista mars. Våra förhandlare och SKR:s förhandlare har haft några träffar, men tempot i förhandlingarna är egentligen ganska lågt. Det är lite »skuggboxning«, och vi känner lite på varandra. Det är som det brukar vara, säger Peter Wursé.

Anledningen till att förhandlingarna inte riktigt tagit fart på allvar är att parterna inom den internationellt konkurrensutsatta industrin ännu inte kommit överens om det normerande »märket« för löneökningar. Där ska parterna komma överens senast den 31 mars.

– Då tar det fart i förhandlingarna för oss. Det brukar bli ganska högt tempo där i slutet av mars och de första veckorna i april när vi får ett märke och en siffra att förhålla oss till.

Peter Wursé betonar att parterna inom industrin oftast blir klara på utsatt tid, men han pekar också på att de verkar stå ganska långt från varandra.

– Facken inom industrin har yrkat på 3 procent, medan Svenskt Näringsliv har sagt att de vill ha omkring 1,4 procent. Spannet är ganska stort och då blir det svårt att mötas på mitten. Det är lite oroväckande, och det påverkar i högsta grad nivåerna inom offentlig sektor.

Enligt Peter Wursé har Läkarförbundet ännu inte fått några konkreta motyrkanden utöver det mål- och inriktningsdokument som SKR och Sobona (de kommunala företagens arbetsgivarorganisation) överlämnade i december.

Totalt ska SKR och Sobona förhandla om avtal för 650 000 medarbetare i kommuner, regioner och kommunala bolag. Inriktningsdokumentet är gemensamt för hela avtalsförhandlingen. Därför är det allmänt hållet, och det går inte in på specifika yrkesgrupper.

Men det framgår dock att SKR föredrar sifferlösa och långa avtal, vilket ska ge regionerna större frihet att anpassa arbetssätt och löner efter lokala förutsättningar.

Hela avtalsrörelsen 2020 omfattar omkring 2,8 miljoner löntagare. Peter Wursé menar att avtalsförhandlingarna just i år är lite mer komplexa än tidigare eftersom det pågår flera parallella processer som kan påverka utfallet.

Bland annat pågår en statlig utredning om en moderniserad arbetsrätt, samtidigt som utvecklingen för konjunkturen osäker.

– Det är lite tidigt att säga vartåt det blåser, och det är svårt att säga om det blir ett långt avtal, ett kort avtal eller vilken siffra vi landar på. Det är vad jag kan säga just nu.

Läs Läkarförbundets yrkanden här.

Läs mer:

Lägstanivå viktigt krav från läkarkåren inför avtal 2020

SKR vill ha ett sifferlöst avtal