Förslaget till nya regler för läkarnas specialiseringstjänstgöring, ST, innehåller bestämmelser om hur ST ska organiseras och målbeskrivningar för ST och bastjänstgöring, BT.

Ur förslagen:

  • BT ska innehålla tjänstgöring inom primärvård och akut sjukvård.
  • En läkare bör inte ha fler än fyra tjänstgöringsställen i sin BT.
  • Handledare för BT-läkare måste ha gått handledarutbildning, men behöver inte vara färdig specialist. Det kan också vara en handledarutbildad ST-läkare.
  • En extern specialistläkare ska delta i den slutliga kompetensbedömningen av när en läkare är färdig med sin BT.

Hur övergången till nya ST ska se ut är ännu inte bestämt. Enligt Anders Kring, jurist på Socialstyrelsen, inväntar Socialstyrelsen att regeringen beslutar om övergångsbestämmelser.

Ändrade regler för läkarnas allmäntjänstgöring (AT) finns också bland förslagen. Bland annat föreslås att kravet på att allmänmedicin ligger sist i AT tas bort. Kravet på att handledaren ska vara färdig specialist föreslås också försvinna.

Nu går föreskrifterna ut på remiss. Senast den 27 mars ska remissvaren vara inne. De nya reglerna planeras träda i kraft den 1 juli 2020.

Läs alla förslag på Socialstyrelsens webbplats.