Men Socialstyrelsen avstyrker förslaget i sitt remissvar och skriver att man ser så stora risker med flytten att det skulle kunna påverka vårdens »kapacitet och förmåga«.

Myndigheten påpekar att man har arbetat hårt för att korta handläggningstiderna de senaste åren och att en flytt till Härnösand sannolikt skulle leda till längre handläggningstider under en övergångsperiod. Vid tidigare myndighetsflyttar har få i personalen följt med till den nya orten. Socialstyrelsen bedömmer därför att det kommer att uppstå ett glapp innan ny personal är rekryterad och upplärd. Samtidigt har legitimationsverksamheten en direkt effekt på kompetensförsörjningen, skriver Socialstyrelsen. Därför finns det en risk att flytten skulle få negativa effekter för enskilda yrkesutövare och för verksamheter inom hälso- och sjukvården.

Socialstyrelsen utreder och prövar ansökningar om legitimation för 22 olika yrken inom hälso- och sjukvården och specialistkompetens för läkare och tandläkare. Myndigheten handlägger också ansökan om särskilt förordnande att tillfälligt jobba inom ett reglerat yrke samt intyg för den som är legitimerad och vill utöva sitt yrke i ett annat land. 40 personer arbetar med detta på Socialstyrelsen.