Efter söndagens pressade vårdplatssituation, som ledde till att Södersjukhuset gick in i stabsläge, prioriterar sjukhuset nu utskrivningar från vårdavdelningar och åtgärder för att frigöra vårdplatser. Det meddelar Södersjukhuset, Sös, i ett pressmeddelande.

Därtill uppger sjukhuset att man »verkar för« för att tre andra åtgärder ska genomföras för att undvika liknande trångmål. 

Sös vill placera en närakut tillsammans med vuxenakuten i sjukhusets nya lokaler. Syftet är att snabbt kunna sortera inflödet till bästa vårdnivå. 

Man vill också skapa geriatriska vårdplatser för att ge äldre multisjuka patienter rätt vård direkt och korta vistelsetiderna på akuten. Sös saknar i dag en egen geriatrisk vårdavdelning.

Sjukhuset vill också se en tillgång till vårdplanering för utskrivningsklara patienter alla dagar i veckan, året om. Svårigheter att skriva ut patienter från vårdavdelningar till kommunerna har sedan tidigare identifierats som ett avgörande problem.  

När det gäller helgens situation med vårdplatsbrist är sjukhusets vd självkritisk. 

– Så som det har varit i helgen ska det absolut inte vara, varken för patienter eller medarbetare, och situationen är djupt beklaglig. Vi satte in en rad åtgärder och gick upp i stabsläge som hade goda effekter på söndagen, men vi borde ha agerat redan i slutet av förra veckan, säger Mikael Runsiö.

Stabsläget infördes klockan 12.50 på söndagen. Det hävdes ungefär ett dygn senare. 

 

Läs även:

Stabsläge på Sös i helgen efter vårdplatsbrist

Jämnare flöde utan linjer på Södertäljes nya akut

Extrapengar påverkar inte varsel i Stockholm

Skyddsombud på Sös: »Vi hinner inte skriva avvikelserapporter«

Läkartidningens podd: – Sjukvårdsuppropet: »Patienter far illa och avlider«

Manifestationer mot neddragningar lockade tusentals

Missnöje mot varslen i Stockholm engagerar över 13 000 inom vården

Nya varsel på sjukhus i Stockholm