– Så som läget har varit under helgen ska det absolut inte vara, varken för patienter eller för medarbetare, säger sjukhusdirektör Mikael Runsiö i ett pressmeddelande vid lunchtid på måndagen.

Det var vid lunchtid dagen innan, den 23 februari, som Södersjukhuset, Sös, gick upp i stabsläge. I praktiken innebär det att nyckelpersoner på sjukhuset hade frekventa möten om olika resursinsatser. Under söndagen öppnades till exempel tolv extra vårdplatser och fler specialister kallades in till akuten som stöd.

– Hela veckan har varit kris och patientsäkerheten har periodvis varit noll där sjuka har fått vänta tolv timmar på att få en läkarbedömning, säger Alexandra Rajevic, läkare på Södersjukhusets akutmottagning, till Dagens Nyheter.

Sjukhusets vd Mikael Runsiö bekräftar vårdplatsbristen i helgen och att det därtill har varit svårt att flytta patienter från avdelningarna till andra enheter. Han påpekar också att vinterkräksjukan har varit en bidragande orsak till det höga trycket.

– Vi har ett relativt normalt flöde av patienter antalsmässigt, men vi börjar se en ökad mängd vinterkräksjuka och influensasymtom som en bidragande orsak. Det gör att fler patienter är svårare sjuka och det krävs längre vårdtider, säger han till Sveriges Radio P4 Stockholm.

Söndagens situation är dock inte unik på sjukhuset. Sös har gått in i stabsläge ett par gånger tidigare i år när patienttrycket blivit för stort. 

Enligt Andreas Fischer, ordförande för Sjukhusläkarna Stockholm och kirurg på Sös, har mellan fem och tio läkare sagt upp sig sedan årsskiftet på grund av den ansträngda situationen.

–  Folk orkar inte. Vi har konstant 30 patienter som borde ha en plats i en vårdsal, säger han till Svenska Dagbladet.

Göran Stiernstedt, ordförande i styrelserna för Södersjukhuset, Danderyds sjukhus och Södertälje sjukhus, säger till tidningen Mitt i Södermalm att Sös har blivit »en symbol för situationen vid akutmottagningarna«.

Han påpekar också att ett avgörande problem är svårigheten att skriva ut patienter från vårdavdelningarna till kommunerna. Där har Sös en särskilt svår situation eftersom sjukhuset måste samarbeta med många kommuner och stadsdelar och dessutom saknar egen geriatrisk vårdavdelning.

– Styrelsen har därför beslutat att göra omhändertagandet av äldre multisjuka till ett särskilt fokusområde 2020, säger Göran Stiernstedt till tidningen.

Som Läkartidningen tidigare berättat har Sös varslat om neddragningar gällande 100 tjänster. Dessa rör 25 läkartjänster, 50 underskötersketjänster och 25 ur administrativ personal.

 

Läs även:

Extrapengar påverkar inte varsel i Stockholm

Skyddsombud på Sös: »Vi hinner inte skriva avvikelserapporter«

Läkartidningens podd: – Sjukvårdsuppropet: »Patienter far illa och avlider«

Manifestationer mot neddragningar lockade tusentals

Missnöje mot varslen i Stockholm engagerar över 13 000 inom vården

Nya varsel på sjukhus i Stockholm