Akil Awad, ST-läkare på Södersjukhuset i Stockholm och en av initiativtagarna till Stockholms sjukvårdsupprop. Foto: Pär Gunnarsson

I december förra året samlades omkring 3 000 vårdanställda i protest mot besparingar och varsel vid akutsjukhusen i Stockholm.

Bakom manifestationen stod nätverket Stockholms sjukvårdsupprop. Nu planerar nätverket en ny protestmarsch som ska hållas den 29 mars.

– Vi tycker att det inte blivit några nämnvärda förändringar och att vi inte fått något gehör. Sedan tycker vi att vi som nätverk har mognat och blivit mer etablerat, och nu vill vi ha en ny marsch som även inkluderar allmänheten, säger Akil Awad, ST-läkare på Södersjukhuset i Stockholm och en av initiativtagarna till Stockholms sjukvårdsupprop.

Varför är det viktigt att bjuda in allmänheten?

– Det är allmänheten som drabbas. Det här är en väldigt viktig fråga, och vi tycker att vi har ett ansvar att informera eller upplysa om hur det ligger till. Uppenbarligen räcker det inte med att sjukvårdspersonalen säger ifrån. För att skapa opinion så måste allmänheten informeras, och då är det här ett av flera sätt man kan göra det på. 

Den nya manifestationen har fått namnet »Patientsäkerhetsmarschen«. Manifestationen inleds i Vasaparken i Stockholm, och därefter kommer deltagarna att marschera till landstingshuset i Stockholm.

Akil Awad menar att patientsäkerheten är en helt central fråga, och att det därför var ett naturligt steg att fokusera på det i den nya manifestationen.

– Man har underskattat hur mycket patientsäkerheten drabbas av personalbrist. Vi har på olika sätt försökt belysa det under de här månaderna, bland annat med de över 400 vittnesmålen som vi fått in på kort tid. De handlar om hur patienter har drabbats på grund av personalbrist.

Stockholms sjukvårdsupprop har också en ny namninsamling som också är öppen för allmänheten. Namninsamlingen vänder sig mot den sjukvårdspolitik som förts i region Stockholm. Hittills har över 13 000 personer skrivit under.

– Den är ganska kort och koncis och den avslutas med våra viktigaste krav eller önskemål, säger Akil Awad.

Kraven i namninsamlingen är att ansvariga regionpolitiker ska erkänna att patientsäkerheten är hotad, att varslen och anställningsstoppen på akutsjukhusen dras tillbaka och att satsningar på vårdcentralerna genomförs.

Läkartidningen har i flera artiklar berättat om varsel av vårdpersonal och om den tuffa situationen för sjukvården i Stockholm. Bland annat har Södersjukhuset försatts i stabsläge två gånger i år på grund av brist på vårdplatser. 

Läs också:

Stabsläge på Sös i helgen efter vårdplatsbrist

Extrapengar påverkar inte varsel i Stockholm

Skyddsombud på Sös: »Vi hinner inte skriva avvikelserapporter«

Läkartidningens podd: – Sjukvårdsuppropet: »Patienter far illa och avlider«

Manifestationer mot neddragningar lockade tusentals

Missnöje mot varslen i Stockholm engagerar över 13 000 inom vården