Albin Thorén, AT-läkare och ordförande i Sylf Skaraborg. Foto: Teodor Poignant

När Albin Thorén, AT-läkare och numera ordförande i Sylf Skaraborg, började undersöka utvecklingen för AT-läkares ingångslön vid Skaraborgs sjukhus (Skas) upptäckte han att löneökningen för 2018 och 2019 varit noll kronor.

– Jag började plocka fram lite statistik och jämförde med hur utvecklingen har varit i samhället i stort. Då förstod jag ganska snart att det här är något som behöver påpekas. Det är en fråga som tyvärr inte varit så välbevakad från fackligt håll i Skaraborg, men nu är den uppe på dagordningen, säger Albin Thorén.

Vid ett möte i november förra året presenterade han statistiken för sjukhusets HR-chef Marie Johansson Rodert. I mitten av december meddelade hon att ingångslönen för AT-läkarna skulle höjas med 200 kronor för 2020, och därmed landa på 30 800 kronor.

– Det var inte alls vad vi tänkte oss, säger Albin Thorén.

Därför började han sammanställa ett dokument med mer detaljerad statistik, bland annat från Sylfs årliga AT-rankning. I dokumentet konstateras att kollektivavtalet för legitimerade läkare inneburit 6,5 procent i löneökningar från 2017 till 2019, samt att ingångslönerna för AT-läkare i Västra Götalandsregionen ligger under genomsnittet i riket.

Sammanställningen, som sektion Skas inom Västra Götalands läkarförening också ställer sig bakom, har nu skickats till bland annat Marie Johansson Rodert, sjukhusdirektören Jörgen Thorn och till politiker i regionen.

– På kort sikt hoppas jag att vi ska få den löneökning som vi tycker att borde haft från 2018 och framåt. Då borde vi landa på en ingångslön runt 32 500, säger Albin Thorén.

Han menar att den dåliga utvecklingen för ingångslönerna rimmar illa med Västra Götalandsregionens ambition om att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare.

– Har man tagit ett sådant beslut så tycker jag att man kanske ska matcha lönerna också.

Han är dessutom orolig för att Skaraborg sjukhus ska tappa duktiga blivande AT-läkare. Enligt honom finns det tecken på att sjukhuset börjar få svårare med att anställa alla de AT-läkare man i första hand skulle vilja, eftersom en del lockas till andra AT-orter med bättre villkor, exempelvis Karlstad, Eksjö eller Varberg. 

– För Skaraborgs del behöver vi knyta till oss kompetenta kollegor och om inte annat behöver man markera från regionens sida att man satsar på yngre kollegor. Då blir lön symboliskt och viktigt.

Läkartidningen har genom sjukhusets presstjänst sökt HR-chefen Marie Johansson Rodert och sjukhusdirektören Jörgen Thorn för en intervju, men ingen av dem har velat ställa upp.

Via mejl bekräftar Marie Johansson Rodert att ingångslönen för AT-läkare är 30 800 kronor för 2020. 

I en mejlkommentar skriver hon:

»Det pågår förhandlingar på nationell nivå och Skaraborgs sjukhus har en dialog i denna fråga med Läkarförbundet på SkaS. Med respekt för förhandlingarna så kommenterar vi inte denna fråga vidare«.

Linn Brandström (M), ordförande i personalutskottet samt ledamot i regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen, har också tagit del av siffrorna som Sylf sammanställt. Hon är kritisk till den svaga utvecklingen vad gäller ingångslönerna för AT-läkarna i Skaraborg.

– Det rimmar inte med vad vi har gett för direktiv från politiken, det vill säga att vi inte får tappa i medellönenivå gentemot omgivande regioner. Utifrån den statistik jag har tagit del av så kan jag se att vi nog gör det.

Vad kan ni från politiskt håll göra åt det?

– Det måste vi titta på nu. Jag tror att vi måste hitta en tydligare uppföljning gentemot våra förvaltningar, och kanske också att vi från politiken får skriva tydligare beslut så att det verkligen inte går att missförstå. Budgetarbetet för 2021 pågår och där får vi titta lite på hur vi kan bli tydligare så att man verkligen följer de här besluten.

Linn Brandström vill vara tydlig med att politikerna inte sätter löner för personal, och att det ytterst är förvaltningschefen, det vill säga sjukhusdirektören, som har ansvaret för verksamhet, ekonomi, personal och att regionens lönepolitik tillämpas.

Anser du att det är rimligt att AT-läkarna följer med i den generella löneutvecklingen?

– Ett av våra huvudmål är att Västra Götalandsregionen ska vara Sveriges bästa offentliga arbetsgivare, och lönen är en viktig del, även om det inte är allt. Men det är viktigt att vi är konkurrensmässiga när det gäller löner och att vi får läkare som vill jobba hos oss. Det handlar både om att kunna rekrytera nya, och att man ska vilja stanna kvar hos oss, för vi har stort behov av erfarenhet och kontinuitet.

Läs också:

Frysta AT-löner i Norrbotten