Sveriges Kommuner och regioner har tillsammans med flera andra arbetsgivarorganisationer tagit fram ett nytt läkarintyg. Det är avsett att användas när patienten behöver lämna ett läkarintyg till sin arbetsgivare, och gäller för sjuklöneperioden dag 1 till 14.

Tanken är att intyget, som är en rekommendation från SKR, ska ge arbetsgivaren den information om den sjukskrivnes arbetsförmåga som behövs tidigt i sjukfallet.

Ett annat skäl till det nya intyget är att det inte funnits något formkrav för intygen till arbetsgivare. Det uppger Cecilia Alfvén, sakkunnig inom sjukskrivningar och rehabilitering på SKR, till Dagens Medicin.

– Hälso- och sjukvården har tidigare använt sig av Försäkringskassans intyg för sjukpenning, men också tusentals andra varianter. Det här har påverkat arbetsgivarna på så vis att de inte alltid får den information de behöver, säger hon till tidningen.

Marina Tuutma, ordförande i Distriktsläkarföreningen och ledamot i Läkarförbundets styrelse, är kritisk.

– Det blir ju merarbete om man ska fylla i ett intyg till arbetsgivaren, och sedan skicka ett annat till Försäkringskassan efter 14 dagar. Vi förstår inte riktigt varför man behöver ett nytt intyg. Det är tyvärr så med alla intyg att det bara blir mer och mer – och det är vi som måste fylla i dem, säger hon till Läkartidningen.

Enligt Marina Tuutma stämmer det inte heller att sjukvården använder sig av en mängd olika intyg vid sjukskrivningar.

– Från kalenderdag 8 till 14 behövs läkarintyg till arbetsgivaren och då använder vi Försäkringskassans intygsmall, och från dag 15 går intyget till Försäkringskassan. Vi använder egentligen samma mall, så det argumentet håller inte.

Hon är också kritisk till att varken Läkarförbundet eller Distriktsläkarföreningen varit med i utformningen av intyget. 

– Läkarförbundet har inte varit involverat alls, vilket är märkligt. Vill man samverka så behöver professionerna vara med.

Marina Tuutma uppger dock att professionen har efterfrågat ett förenklat intyg.

– Men då är det mycket enklare att man använder den nuvarande intygsmallen, men att man från exempelvis dag 8 till 14 bara behöver fylla i en viss del av intyget, så att det inte blir så omfattande.

SKR har också tagit fram en arbetsgivaranpassad version av Försäkringskassans läkarintyg för sjukpenning som används om sjukfallet överstiger 14 dagar. Enligt SKR behövs ett sådant intyg för att överensstämma med den nya dataskyddsförordningen (GDPR).