I den senaste, och elfte, versionen av sjukdomskatalogen ICD inför WHO för första gången traditionell kinesisk medicin med begrepp som meridianer och qi.

Det har fått hård kritik från vetenskapssamhället, eftersom det finns en oro för att inkluderingen ska ses som ett vetenskapligt erkännande av oprövade och ibland farliga metoder.

Under 2020 påbörjar Socialstyrelsen arbetet med att översätta ICD-11 till svenska. 

Lars Söderdahl, enhetschef på avdelningen för statistik och jämförelser på Socialstyrelsen, tror dock inte att det aktuella kapitlet kommer att finnas med i den svenska versionen.

– Det är ju professionen som får ta ställning till vad de vill kunna följa upp och varför. Det här är fortfarande under utredning, men jag tror inte att vi kommer att översätta detta, säger han till Läkartidningen och fortsätter: 

– Vi kommer att översätta det som är aktuellt i dagens statistik och uppföljning, och där ingår inte traditionell kinesisk medicin. Om professionen tycker att det är viktigt för Sverige får vi väl ta och översätta det här också. Men då måste det som sagt komma från professionen, fortsätter han.

Enligt WHO ska det aktuella kapitlet inte användas för rapportering av dödsorsaker utan ses som ett sätt för läkare att få bättre kunskap om patienter som använder sig av alternativmedicin.

I november förra året uppmanade dock de europeiska vetenskaps- och medicinakademierna – genom organisationerna EASAC och FEAM – de enskilda länderna i Europa att avstå från att anamma den nya klassifikationen, vilket Dagens Nyheter rapporterade.

Ser du några risker med att från myndighetens sida översätta det här kapitlet till svenska?

– När myndigheten gör något så skickar det ju vissa signaler. Så visst skulle det kunna uppfattas som att »nu ska ni tillämpa den här typen av läkekonst«, säger Lars Söderdahl.

Arbetet med att översätta ICD-11 kommer att pågå en längre tid.

– Jag vet inte hur lång tid det kommer att ta. Det är ingen som riktigt kan uppskatta det, eftersom det är ganska omfattande. Det är ett antal år bort innan vi har en komplett svensk version, tror jag.