Sedan publiceringen har artikeln uppdaterats, se slutet av texten.

– Vi har märkt en förändring i besöksmönstret. Korta sjukskrivningar och bedömning av corona är i topp som besöksorsak, berättar Gudrun Greim, verksamhetschef för Närhälsan online i Västra Götaland.

Regionens egen digitala vårdsatsning har märkt ett ökat tryck. Tidigare klarade man sig med ungefär 700 läkartider på en vecka. Så är det inte nu.

– Tiderna är slut för i dag och för i morgon, och vi måste ta in extra personal. Nu behöver vi nästan 1 000 läkartider per vecka, säger Gudrun Greim.

Coronaepidemin påverkar sjukvården på flera plan. Dels ökar patienttrycket, dels riskerar man bortfall av sjukvårdspersonal som blir sjuk eller inte får arbeta på grund av smittorisken.

Men den digitala vården ger regionen »ett extra ben« som Gudrun Greim uttrycker det. Den gör bland annat att personal som inte kan arbeta fysiskt, kan göra det digitalt i stället.

– Om de kan jobba hemma har du en väldigt stor resurs som du kan använda som inte faller bort.

Närhälsan online hjälper patienter med bland annat sjukintyg, också för dem som behöver det till smittbärarpenning som kräver intyg från dag ett. Genom videomötet kan läkarna få en god uppfattning av patienternas allmäntillstånd, till exempel deras andningsfrekvens, säger Gudrun Greim.

Nu arbetar regionen med att effektivisera den digitala hanteringen. Bland annat införs ett digitalt stöd som ska snabba upp triageringen av potentiella coronapatienter.

Den privata digitala vårdgivaren Kry märker också en stor uppgång i antalet samtal den senaste tiden. Sedan början av februari har antalet patienter som sökt för virusrelaterade symtom ökat med 70 procent, uppger företaget via sin presstjänst, som dock påpekar att det även kan ha att göra med säsongens karaktär.

Men samtalen ökar rent i största allmänhet, vilket företaget tolkar som att patienterna hellre väljer digital vård framför fysisk i dessa tider. Och samma sak märks hos Doktor 24.

– Volymerna växer ganska mycket nu, men det är inte bara på grund av corona. Just nu är det svårt att komma fram överallt i sjukvården, säger Tobias Perdahl, chefsläkare och medgrundare av Doktor 24.

Företaget är inte bara egen vårdgivare utan är också underleverantör till andra. Dessutom används deras tekniska system Platform 24 i flera regioner. Och där har företaget upprättat snabbare coronaflöden, där en del handlar om ge patienterna uppdaterad information.

– Vi lägger in uppdaterade riktlinjer varje dag för att följa vad Folkhälsomyndigheten och regionerna säger, det kan variera litegrann, säger Tobias Perdahl.

Visiba Care, som levererar digitala system till Västra Götaland och flera andra regioner, uppger att deras kunder arbetar på lite olika sätt. Alla har länkar till 1177:s information om covid-19 i de appar som patienterna använder. Sedan är det några som har särskilda snabbspår och några som planerar att införa speciellt anpassade automatiserade triage- och anamnesverktyg för att avlasta första linjens vårdresurser.

I en tidigare version av artikeln stod att Västra Götalandsregionen planerade att införa en digital »coronamottagning«. Den idén drog regionen senare tillbaka och satsar i stället på ett stöd för att underlätta triageringen.